Thứ tư, 02/06/2021 - 16:03

Khó khăn do Covid-19:

Xây dựng đề xuất tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất từ 6-12 tháng

Dân trí

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất khi người sử dụng lao động vì dịch Covid-19 đã phải giảm từ 10% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với tháng 4/2021…

Đây là nội dung dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH được gửi tham khảo ý kiến BHXH Việt Nam về đề xuất tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ đang nghiên cứu trình phương án đề xuất tạm dừng đóng vào 2 quỹ nêu trên nếu người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021.

Trong trường hợp trên, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị và thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, các trường hợp giảm lao động nêu trên có thể bao gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương.

Trên cơ sở dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH, phía Bảo hiểm xã hội VN đã thống nhất và bổ sung thêm một số điều kiện cụ thể.

Theo BHXH Việt Nam, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021, đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 4/2021 và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: Vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp được liệt kê trên, đề xuất của BHXH Việt Nam bổ sung: "Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP: Giảm từ 20% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021, đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 4/2021".

Thống kê ban đầu của BHXH Việt Nam, đối với điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như đề xuất nêu trên, cả nước sẽ có khoảng 39.000 đơn vị, doanh nghiệp với khoảng 1,15 triệu lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 8.450 tỷ đồng.

Được biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu để có chính sách phù hợp trong thời gian sớm nhất.

 Hoàng Mạnh

Đáng quan tâm