Đà Nẵng:

Xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công được thuê

(Dân trí) - Từ nay đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ tiến hành xây dựng và bố trí cho thuê 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc diện tích nhỏ, đông nhân khẩu…

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định phê duyệt Đề án xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội bố trí cho gia đình người có công với các mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 -2025.

UBND TP Đà Nẵng Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện triển khai đề án và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn về UBND thành phố.

Theo UBND TP Đà Nẵng, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với các mạng là một trong những chủ trương lớn, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công được thuê - 1

Một chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng

Sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở gia đình người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao đời sống của gia đình người có công với cách mạng.

Giai đoạn trước đó, từ năm 1997 - 2012, song song với thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa đối với người có công với cách mạng, Đà Nẵng ưu tiên sử dụng quỹ đất và bố trí cho 854 gia đình có công với các mạng xây dựng nhà ở xây dựng nhà ở nhằm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên đến tháng 7/2014, khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, việc bố trí đất cho gia đình người có công cách mạng xây nhà ở phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, thực tế vẫn còn nhiều gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố khó khăn về nhà ở có nguyện vọng được bố trí đất nhưng không đảm bảo khả năng về tài chính để đấu giá nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở.

Xuất phát từ thực tế và yêu cầu nêu trên, cần thiết phải xây dựng và triển khai Đề án "Xây dựng các khu cung chư nhà ở xã hội cho gia đình người có công cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 -2025".

Mục tiêu của Đề án nhằm giải quyết cho những gia đình người có công với cách mạng đang khó khăn, bức xúc về nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng diện tích nhỏ, nhiều thế hệ cùng chung sống chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu nhằm góp phần ổn định và nâng cao mức sống của người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 tiến hành xây dựng và bố trí cho thuê 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ sinh sống nhằm đạt mục tiêu hỗ trợ tất cả các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố có chỗ ở ổn định.

Đang được quan tâm