Người lao động ngừng việc nhận hỗ trợ ra sao?

(Dân trí) - Bà Phương Dung (Hải Dương) hỏi: Trong tháng 8, tôi phải ngừng việc và cách ly ở nhà vì hàng xóm bị F0. Vậy trong Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, chế độ hỗ trợ lao động ngừng việc được quy định ra sao?

Người lao động ngừng việc nhận hỗ trợ ra sao? - 1

Hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 (Ảnh: Thu Quỳnh)

Liên quan tới vấn đề trên, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã nêu rõ:

Các điều kiện để người lao động bị ngừng việc được hỗ trợ 

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian cách ly y tế từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/ 2021.

Về mức hỗ trợ và phương thức chi trả

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã nêu rõ, mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

Trường hợp người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Việc chi trả sẽ được thực hiện một lần cho người lao động.

Hồ sơ đề nghị

Người lao động chuẩn bị bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng…

Về trình tự, thủ tục thực hiện

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/10/2022.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

Tin liên quan
Đang được quan tâm