Thứ ba, 06/10/2020 - 06:03

Nghệ An: Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Dân trí

Có 21/28 tiêu chí của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đạt và vượt kế hoạch. Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nghệ An: Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi - 1

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nữ cán bộ lãnh đạo quản lý và nữ đại biểu cơ quan dân dân cử tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Trong 10 năm qua, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đã được tỉnh chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Cán bộ nữ ngày càng được tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng.

Hội nghị tổng kết 10 năm Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 30,8%/30% kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, minh chứng sự tiến bộ vượt bậc của tỉnh sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược.

Mặc dù hiện nay số cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt trong các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã nâng lên, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ cán bộ nữ, tỉ lệ đạt còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, hiện có 4/5 chỉ tiêu của mục tiêu chưa đạt so với kế hoạch giai đoạn đề ra.

Nghệ An: Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi - 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong giai đoạn 2011-2019, có 179.300 việc làm mới, trong đó, tỉ lệ nữ đạt 42.6% (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 35.860 người); Năm 2019, giải quyết việc làm cho 37.948 người, tỉ lệ nữ đạt 42%/40% kế hoạch; Ước thực hiện năm 2020, tỉ lệ nữ được tạo việc làm mới đạt 45,2%, vượt kế hoạch giai đoạn đề ra.

Nghệ An: Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi - 3
Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020.

Lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật, tỉ lệ nữ vùng nông thôn nghèo, dân tộc thiểu số được vay vốn chính sách để phát triển kinh tế không ngừng tăng lên.

Đến nay, Nghệ An có 2.019 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề đa dạng, đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá: “Đến nay, đã có 21/28 tiêu chí thuộc 7 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020 đạt và vượt kế hoạch, đạt tỉ lệ 75% so với kế hoạch giai đoạn đề ra.

Từ việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, gia đình phát triển, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh”.

Nghệ An: Hơn 2.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi - 4
Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An tặng hoa cho nữ đại biểu giữ các chức danh chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Đình Long hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các đơn vị, các nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra những yêu cầu cụ thể, gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội liên quan.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và tặng hoa cho các nữ cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Hoàng Lam

Đáng quan tâm
Mới nhất