1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan về công tác trẻ em

Kim Sơn

(Dân trí) - Tình hình bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em bị đuối nước, trẻ em lao động trái pháp luật còn diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi việc tăng cường các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn…

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan về công tác trẻ em - 1

Ngày 23/2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã ký Công văn Số 375/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021.

Theo nội dung Công văn, công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, giải quyết các vấn về trẻ em bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn gặp nhiều thách thức. Trong đó có tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu.

Trên tinh thần đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành và tổ chức hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của các ngành, địa phương để triển khai thực hiện nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Các tỉnh, thành cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ và giải quyết các vấn đề về trẻ em… Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương.

Trong công tác bố trí ngân sách địa phương, các tỉnh thành cần chú trọng tới ngân sách để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động trì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em của địa phương.

Đồng thời, việc đầu tư xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em cần được quan tâm. Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em… Thường xuyên theo dõi, thanh/kiểm tra liên ngành và chuyên đề việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án…

Bộ LĐ-TB&XH cũng lưu ý công tác tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"… Duy trì, phát triển cơ sở dữ liệu về trẻ em. Thu thập thông tin, thống kê về tình hình trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác trẻ em, giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát triển, hỗ trợ, can thiệp các vụ xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em.

Ngoài ra, cần phối hợp chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện quyền trẻ em. Đặc biệt về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.