Thứ bảy, 08/05/2021 - 07:06

Đà Nẵng:

Kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định hỗ trợ người nghèo đóng BHXH tự nguyện

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác.

Văn bản do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, toàn thành phố có hơn 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tương ứng với ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trong 3 năm (2018 -2021) là hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ còn thấp trong tổng số người tham gia BHXH tự nguyện: Hộ nghèo chỉ có 120 người, chiếm 1,19%; hộ cận nghèo: 44 người, chiếm 0,43% và các đối tượng khác là 9.883 người, chiếm 98,38%.

Kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định hỗ trợ người nghèo đóng BHXH tự nguyện - 1

Nhân viên BHXH Đà Nẵng tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Đánh giá của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho thấy, nguyên nhân một phần do kinh tế của người dân còn khó khăn, thu nhập không ổn định; mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác còn thấp nhưng các văn bản hiện hành chưa quy định việc địa phương được căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác quyết định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng.

Hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện.

"Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác xây dựng và trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác", theo đề xuất của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

Nhiều giải pháp để tăng người đóng BHXH tự nguyện 

Ông Đặng Hồng Quang, Trưởng phòng Truyền thông phát triển đối tượng (BHXH Nẵng) cho biết, tính đến ngày 7/5, thành phố có 9.583 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 59,80% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, trong đó: Hộ nghèo có 103 người, cận nghèo (chuẩn riêng của TP Đà Nẵng) có 36 người.

Theo ông Quang, dù có tới 4 loại hình đại lý thu nhưng chủ yếu 2 loại hình hoạt động là đại lý thu bưu điện và đại lý thu UBND xã, phường.

Tuy nhiên, một số nhân viên đại lý kiêm nhiệm nhiều công việc khác của đơn vị nên còn hạn chế về thời gian trực tiếp tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, tâm lý của người tham gia chưa yên tâm, người lao động còn so sánh giữa việc tham gia BHXH tự nguyện với tham gia BHXH bắt buộc về tỷ lệ đóng, chế độ hưởng và quyền lợi hưởng.

"Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến công tác phát triển BHXH tự nguyện do không tổ chức được các hội nghị tuyên truyền, các hoạt động cổ động, vận động người dân tham gia", ông Quang nói thêm.

Cũng theo ông Quang, trong thời gian tới, BHXH Đà Nẵng sẽ mở rộng đại lý, khẩn trương triển khai công tác thu nhằm góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH trong tình hình mới, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, giúp họ hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện...

Khánh Hồng

Đáng quan tâm