Khẩn trương hoàn thiện giao kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

An Linh

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng về khẩn trương hoàn thiện chính sách, thủ tục giao kế hoạch vốn cho các trương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn...

Ngày 6/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 8894/VPCP-KTTH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Khẩn trương hoàn thiện giao kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia - 1

Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục liên quan của các chương trình MTQG do bộ, cơ quan làm chủ chương trình, bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các chương trình MTQG trước ngày 15/12/2021.

Hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn thực hiện bằng nguồn ngân sách của trung ương, địa phương, trong đó chú trọng ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng lũ bão, vùng nông thôn...

Đa phần các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đường, trường, trạm và xây dựng nhà ở, mua giống cây, con để tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM