Lào Cai:

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn

(Dân trí) - Mới đây HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 15 về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập.

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn - 1

HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho người bệnh thuộc  hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ  sinh con thuộc hộ nghèo ở cơ sở y tế công lập.

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cũng ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Mức hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể như sau: Hỗ trợ 3%  mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú đối với đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập từ Phòng khám đa khoa khu vực trở lên.

Hỗ trợ 400 ngàn đồng/người/lần sinh cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. Trường hợp phải nằm điều trị thì từ ngày thứ 3 trở đi được hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú.

Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên. 

Địa phương cũng quyết định hỗ trợ cho các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế chi trả. Theo đó, trường hợp người bệnh sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế công lập được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh cho cả hai chiều.

Định mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách vận chuyển và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

Trường hợp gia đình bệnh nhân không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế công lập thì được thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (đi hoặc về) bằng tiền theo định mức quy đổi 1 km bằng 0,2 lít xăng nhân với khoảng cách vận chuyển. Khoảng cách được hỗ trợ tính từ trung tâm thôn, bản, tổ dân phố nơi bệnh nhân cư trú đến cơ sở khám chữa bệnh công lập hoặc ngược lại. Giá xăng để thanh toán là giá xăng tại thời điểm sử dụng.