Thứ ba, 03/11/2020 - 17:16

Thái Bình:

Hỗ trợ hơn 2.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Dân trí

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình hỗ trợ kinh phí cho hơn 2.000 người động tại 16 công đoàn cơ sở.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn tỉnh cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng của Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong tháng 9 và tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hỗ trợ hơn 2.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 - 1

LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 

Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh Thái Bình có 2.068 đoàn viên, người lao động tại 16 công đoàn cơ sở được hỗ trợ kinh phí. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người với tổng số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí trích từ ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Trong ngày 2/11, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã họp nghe Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; báo cáo kết quả việc hỗ trợ đối với đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động phải dừng việc do đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Bình đã giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo kế hoạch để triển khai.

Theo dự thảo kế hoạch, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tập trung vào 2 nhóm cần bổ sung hỗ trợ, đó là nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và nhóm hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Hỗ trợ hơn 2.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 - 2

Hỗ trợ người lao động gặp khó do Covid-19

Đối với nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ngoài người lao động làm việc tại doanh nghiệp như Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó bổ sung thêm danh mục cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối với nhóm hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định số 32 cũng đã sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân để phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Về kết quả hỗ trợ đối với đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay, về cơ bản các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại các địa phương. Ngoài 592 lao động của thành phố Thái Bình, các huyện không nhận được đề xuất từ cơ sở.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Sở LĐ-TB&XH trên cơ sở các ý kiến góp ý cần tiếp thu hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh, chậm nhất ngày 4/11 UBND tỉnh Thái Bình sẽ ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đức Văn