1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Giáo viên mầm non cần làm thủ tục gì để nhận hỗ trợ ?

N.A

(Dân trí) - Vợ của anh Trần Quốc Nam (32 tuổi, Hà Nội) là giáo viên mầm non trường tư thục phải nghỉ việc không lương vì dịch Covid-19. Để nhận hỗ trợ, vợ anh Trần Quốc Nam cần làm những thủ tục gì?

Giáo viên mầm non cần làm thủ tục gì để nhận hỗ trợ ? - 1

Ảnh minh họa.

Trả lời:

Tại Điều 15, 16 thuộc Chương IV của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non như sau:

Điều 15. Hồ sơ đề nghị

  1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
  2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
  3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này.

Điều 16. Trình tự, thủ tục thực hiện

  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
  2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
  3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy vợ anh Trần Quốc Nam cần tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề nghị theo Điều 15 và thực hiện thủ tục được quy định tại Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để được nhận hỗ trợ.