Đến tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu 13 tháng đóng bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

Khánh Hồng

(Dân trí) - Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm thì được hưởng lương hưu.

Mới đây, ông Trương Hữu Thành công tác tại Công ty TNHH MTV Hoàng Oanh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có hỏi: "Đến tháng 5/2022, tôi đúng tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu 13 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới đủ 20 năm. Vậy nếu tôi đóng một lần cho 13 tháng còn lại thì tôi sẽ bắt đầu hưởng lương hưu khi nào?".

Đến tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu 13 tháng đóng bảo hiểm xã hội, phải làm sao? - 1

Người dân tham gia BHXH làm thủ tục tại BHXH TP Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng).

Vấn đề này, BHXH TP Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Theo đó, người tham gia được chọn phương thức đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP cũng quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Theo thông tin ông Thành cung cấp, đến tháng 5/2022, ông đã đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH của ông còn thiếu là 13 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH.

Nay ông muốn tham gia BHXH tự nguyện một lần cho thời gian 13 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu ông đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu vào tháng 5/2022 cho đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu từ tháng 6/2022.