Thái Bình:

Bắt đầu thực chứng lại hồ sơ với người bị nhiễm chất độc hóa học

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 12/1, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức thực hiện lại việc chứng thực, kiểm tra các trường hợp hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Thông tin Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết, bắt đầu từ 12 - 22/1, tổ công tác của tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức thực hiện lại việc chứng thực, kiểm tra, đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến và thẩm định đánh giá lại hồ sơ y tế về tình trạng bệnh, tật, dị dạng dị tật của người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Được biết, tổ công tác có sự tham gia của nhiều thành viên thuộc Sở LĐ-TB&XH, Sở y tế, Trung tâm giám định Y khoa, các bệnh viện, Bộ CHQS và Công an tỉnh.

Bắt đầu thực chứng lại hồ sơ với người bị nhiễm chất độc hóa học - 1

Những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đã được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình luôn quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Theo số liệu tổng hợp của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình, trong đợt thực chứng lần này sẽ có 444 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật sẽ kiểm tra, đánh giá lại hồ sơ y tế về tình trạng dị dạng, dị tật.

Đồng thời, tổ công tác cũng sẽ giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của những người có liên quan đến kết quả thực chứng đảm bảo việc thực chứng được thực hiện theo đúng qui trình, quy định, công khai, minh bạch.

Sau các cuộc thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện chế độ, chính sách tại Thái Bình,  Bộ LĐ-TB&XH đã có kết luận yêu cầu tỉnh Thái Bình rà soát lại toàn bộ các trường hợp hưởng chính sách từ năm 2000 - 2009. Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành các công văn chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương thực hiện nghiêm túc việc rà soát.

Đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ 19.093 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học lập từ năm 2000 - 2009.

Qua rà soát đã dừng trợ cấp 354 trường hợp vì không bổ sung được hồ sơ giấy tờ chứng minh chiến trường, đến nay 235 trường hợp đã chết, còn 119 trường hợp đình chỉ hưởng chính sách từ ngày 1/8/2018. Có 519 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến có quyết định đình chỉ trợ cấp từ ngày 1/8/2018 vì không đủ điều kiện theo quy định.

Cũng từ năm 2018 đến tháng 1/2021, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tiếp 4 đợt dừng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách này.