Thứ tư, 03/03/2021 - 06:03

Bạc Liêu: Đặt ra nhiều chỉ tiêu 100% về phòng chống ma túy, mại dâm

Dân trí

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này sẽ tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi dịch HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đã đặt ra rất nhiều chỉ tiêu để thực hiện, trong đó có nhiều chỉ tiêu phấn đấu đạt 100%.

Về phòng chống mại dâm, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm phổ biến pháp luật, tác hại của tệ nạn mại dâm, phòng ngừa lây nhiễm HIV cho đối tượng mại dâm, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở các cấp được tập huấn về năng lực điều hành, phối hợp, kỹ năng tư vấn, tiếp cận đối tượng nhằm làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống mại dâm cũng như các tệ nạn xã hội khác.

Qua đó giúp 100% người bán dâm hoàn lương có nhu cầu được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp xã hội, như vay vốn, tạo việc làm...

Bạc Liêu: Đặt ra nhiều chỉ tiêu 100% về phòng chống ma túy, mại dâm - 1

Học viên đang học nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu.

Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức cai nghiện cho ít nhất 30% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp, trong đó có ít nhất 10% được tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

100% người đã hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý, tư vấn, giám sát với các hình thức phù hợp. 100% người cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề được tư vấn và đào tạo nghề; từ 50% người sau cai nghiện ma túy trở lên có nhu cầu được tạo việc làm, vay vốn.

Về HIV/AIDS, tỉnh này đưa ra chỉ tiêu 90% người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn điều trị quốc gia được điều trị ARV; 100% bệnh nhân tham gia điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế…

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện theo từng lĩnh vực đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Huỳnh Hải

Đáng quan tâm