Thứ hai, 17/07/2017 - 14:45

Khắc phục nhiều sự cố lưới điện ảnh hưởng do cơn bão số 2

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho đến cuối ngày 17/7, các đơn vị liên quan thuộc tập đoàn này vẫn tích cực xử lý, khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra với hệ thống lưới điện.
 >> EVNSPC: Vận hành lưới điện bằng công nghệ số
 >> Thuỷ điện Thác Mơ mở rộng hoà lưới điện quốc gia


Một cột điện bị gãy đổ trong mưa bão

Một cột điện bị gãy đổ trong mưa bão

Cho đến chiều ngày 17/7, theo EVN, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường; lưới điện 500kV và 220kV cũng được vận hành bình thường.

Tuy nhiên, về lưới điện phân phối, có 11 đường dây 110kV ở khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh bị sự cố khi bão đổ bộ. Sau khi bão tan, các đơn vị thuộc ngành điện đã khôi phục được 08 đường dây, đến 15h00 ngày 17/7 đã khôi phục 03 đường dây còn lại.

Cụ thể, tại Nam Định: Có 21 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 18/21 đường dây bị sự cố. Khu vực Ninh Bình: đã khôi phục cấp điện toàn bộ. Khu vực Thanh Hóa: Có 63 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 18/63 đường dây (gồm 7 lộ 35kV, 5 lộ 22kV, 6 lộ 10kV). Khu vực Nghệ An: Có 105 đường dây trung áp bị sự cố; đã khôi phục vận hành 23/105 đường dây trung áp: 09/38 lộ 35kV; 11/25 lộ 22kV; 04/52 lộ 10kV, đã khôi phục cấp điện cho 3/5 trạm bơm đầu mối


Công nhân điện tích cực sửa chữa, khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão

Công nhân điện tích cực sửa chữa, khắc phục sự cố lưới điện do mưa bão

Khu vực Hà Tĩnh: cũng tới 46 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 42 đường dây, hiện tại đã cấp điện cho 13/13 trung tâm huyện thị, không có trạm bơm đầu mối bị mất điện, còn 60/262 xã bị mất điện, Công ty ĐL Hà Tĩnh đang nỗ lực xử lý khắc phục. Khu vực Quảng Bình: Có 14 đường dây trung áp sự cố, đã khôi phục 12 đường dây.

Theo EVN, hiện nay, Tập đoàn này đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các phụ tải: bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc (dự kiến vào cuối ngày hôm nay), đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Hà Anh