Trường ngoài công lập đầu tiên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Dân trí Chiều 20/2, tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Duy Tân. Đây là trường ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tháng 10/2016, trường ĐH Duy Tân đăng ký kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD-ĐT tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) và bản báo cáo tự đánh giá của trường được Trung tâm kiểm định chất lượng chấp nhận, ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục. Thực hiện quyết định trên, đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành đánh giá với kết quả 52/61 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 85,25%. Kết quả đánh giá trên đã được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá, thảo luận và bỏ phiếu kín thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng tham dự tán thành và ra nghị quyết công nhận trường ĐH Duy Tân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Duy Tân nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Trường ĐH Duy Tân nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: “Trường ĐH Duy Tân là một trong bốn trường đầu tiên do Trung tâm kiểm định chất lượng kiểm định. Trong bốn trường đó, duy nhất có trường ĐH Duy Tân là trường ngoài công lập. Và đây là trường đại học ngoài công lập đầu tiên trong cả nước đạt giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT”.

Được biết, Trường ĐH Duy Tân cũng là trường đầu tiên của khối ngoài công lập được Chính phủ và Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo hai ngành trình độ tiến sĩ.

Khánh Hồng