ĐH Giao thông vận tải nhận 05 giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Dân trí Ngày mai 24/3, vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, trường ĐH Giao thông vận tải sẽ tổ chức lễ đón nhận 05 giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Tháng 3/2016, Trường ĐH Giao thông Vận tải đã vinh dự là Trường ĐH đầu tiên của Quốc gia được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn trường, Nhà trường đã bắt tay ngay vào công tác kiểm định các chương trình đào tạo của Trường.

Kiên định với mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường một cách tổng thể và chất lượng của từng chương trình một cách chi tiết, đồng thời đáp ứng yêu cầu đảm bảo tối thiểu 30% số chương trình đào tạo được kiểm định theo tinh thần của thông tư 24/2015/TT-BGDĐT quy định về chuẩn quốc gia với các trường đại học, Trường ĐH GTVT đã chọn kiểm định 05/15 chương trình hiện đang đào tạo bậc ĐH của Trường: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ngành Kinh tế xây dựng; Ngành Kinh tế vận tải; Ngành Khai thác vận tải; CTTT ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dưng công trình giao thông).

Quá trình kiểm định các chương trình đào tạo này đã tuân theo đúng quy trình của kiểm định.

Trong hai ngày 18 và 19/02/2017, Hội đồng KĐCLGD đã họp để thẩm định kết quả đánh giá về chất lượng giáo dục của 05 chương tình đào tạo của Trường ĐH GTVT và kết quả là 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành kết quả đánh giá về chất lượng 05 chương tình đào tạo của Trường ĐH GTVT.

Như vậy, đây là 05 chương tình đào tạo đầu tiên của Việt Nam được đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng chương tình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành và được kiểm định bởi TT KĐ CLGD – Đại học Quốc gia HN.

Ngày 24/3/2017, vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, Trường ĐH GTVT sẽ tổ chức lễ đón nhận 05 giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, đây thực sự là một kết quả đáng trân trọng, khẳng định vị trí, uy tín và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung và 05 CTĐT nói riêng. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã thực sự mang lại ý nghĩa rất lớn trong hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhờ có kiểm định chất lượng giáo dục đã tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục trong nhà trường nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Sau kiểm định chất lượng giáo dục, từ những nhận định của Hội đồng tự đánh giá và các kết luận của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thể hiện qua các khuyến nghị, Nhà trường đã có kế hoạch để khắc phục các mặt hạn chế và phát huy các điểm mạnh của Trường, của ngành.

Hà Văn