Lào tặng Huân, Huy chương cho quân tình nguyện Việt Nam

Dân trí Sáng 20/4, lễ trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng

Theo đó, 1 đồng chí được tặng thưởng Huân chương tự do, 6 đồng chí được tặng thưởng Huân chương chiến thắng, 18 đồng chí được tặng thưởng Huy chương anh dũng chống Pháp và 8 đồng chí được tặng thưởng Huy chương anh dũng chống Mỹ.

Lực lượng quân sự và chuyên gia của Việt Nam đã có mặt giúp cách mạng Lào từ rất sớm, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam. Đến ngày 30/10/1949, Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định các lực lượng quân sự của Việt Nam được cử làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện và ngày này được lấy làm ngày truyền thống.

Trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn TP Đà Nẵng
Trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trải qua 2 cuộc chiến tranh, Quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống quân đội anh hùng, có trên 5 vạn đồng chí bị thương, 4 vạn đồng chí hy sinh. Riêng TP Đà Nẵng đã có hàng trăm đồng chí tham gia các đơn vị tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp bạn Lào.

Để ghi nhận những chiến công và sự hy sinh của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, năm 2016, CHDNND Lào tiếp tục xem xét và đã quyết định tặng thưởng Huân, Huy chương cho gần 9.000 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có 33 đồng chí tại TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng