Quảng Ngãi:

Xây dựng Lý Sơn - Bình Châu trở thành công viên địa chất toàn cầu

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng song song với việc lập hồ sơ đáp ứng các tiêu chí để UNESCO công nhận khu vực Lý Sơn - Bình Châu trở thành Công viên địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017 - 2024.


Lý Sơn được đầu tư xây dựng thành hạt nhân của Công viên địa chất toàn cầu

Lý Sơn được đầu tư xây dựng thành hạt nhân của Công viên địa chất toàn cầu

Theo Đề án, công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn bao gồm vùng trung tâm là huyện đảo Lý Sơn và mở rộng ra 40 km bao gồm xã Bình Châu ( huyện Bình Sơn) và một số vùng phụ cận. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng về di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học. Kinh phí đầu tư xây dựng dự toán là 48 tỷ đồng.

Qua khảo sát, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, khu vực Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận có khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Công viên địa chất toàn cầu, phù hợp với xu thế chung của thời đại và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện lập Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu trở thành Công viên địa chất toàn cầu, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên lấy cộng đồng dân cư làm chủ thể phát triển và hưởng thụ các lợi ích do di sản mang lại gắn với sự quản lí của Nhà nước và sự hợp tác giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.

Việc lập hồ sơ đáp ứng các tiêu chí Công viên địa chất toàn cầu của Unesco sẽ được tiến hành song song với công tác bảo tồn khẩn cấp các giá trị di sản địa chất, địa mạo, di sản văn hóa, môi trường cảnh quan, hệ sinh thái khu vực Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành ký kết hợp tác với Viện Khoa học Địa chất Việt Nam nhằm giúp tỉnh hoàn thiện việc lập hồ sơ Đề án trình Unesco công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Châu.

Hà Xuyên