Xây dựng lối sống đẹp cho thanh, thiếu nhi

(Dân trí) - Chiều 10/4 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giai đoạn 2014-2017 trong thanh, thiếu nhi.

Chiều ngày 10/4, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch diễn ra lễ tổng kết thực hiện chương trình phối hợp  đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2008-2013 và lễ ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014-2017.

Thực hiện chương trình phối hợp, ngày 8/1/2008 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2008-2013.

Normal

Lễ ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014-2017

Qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện chương trình phối hợp đã thu được nhiều kết quả tốt. Về nội dung văn hoá, chương trình đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh việc xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá của người Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá quần chúng trong thanh thiếu nhi, nhất là ở cấp cơ sở; Phối hợp trong công tác giáo dục và xây dựng gia đình trẻ có lối sống văn hoá, văn minh, thanh lịch.

Các hoạt động Thể dục, thể thao: Tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, phát triển sâu rộng phong trào “Khoẻ để lập nghiệp giữ nước” trong thanh, thiếu nhi; Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp để quy hoạch, đầu tư xây dựng sân chơi, khu tập luyện cho thanh, thiếu nhi. Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các cơ quan văn hoá tổ chức các hoạt động du lịch, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam, các hoạt động về tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, chăm lo giáo dục truyền thống văn hoá cho thanh thiếu niên.

Để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong thanh, thiếu nhi,  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành lễ ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014-2017 vào 18h ngày 10/4.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đại diện lên ký kết. Trong buổi lễ còn trao kỷ niệm chương cho các cán bộ Trung Ương Đoàn tiêu biểu và trao tặng bằng khen của Trung Ương Đoàn cho các cá nhân.

Trúc Diệp