UNESCO công nhận hát xoan là di sản cần bảo vệ khẩn cấp

(Dân trí) -Ủy ban Liên Chính phủ công ước 2003 UNESCO về bảo vệ DSVHPVT đã thông qua quyết định số 6.COM.8.23 ghi nhận Hát Xoan của Phú Thọ, Việt Nam là Di sản cần bảo vệ khẩn cấp.

Trong chiến lược bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể, năm 2009 Chính phủ đã đồng ý việc lập Hồ sơ cho di sản Hát Xoan đề nghị UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Danh hiệu này có nghĩa là: một di sản của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp ở cấp độ quốc tế.  

Chính quyền và cộng đồng các phường xoan ở Phú Thọ và các cộng đồng liên quan đã đồng thuận đề cử di sản này. Họ đã cùng Viện Âm nhạc,  Cục Di sản văn hóa Bộ VHTTDL khảo sát đánh giá hiện trạng di sản và lập hồ sơ. Hồ sơ gửi tháng 3/2010 và đến tháng 8/2011 nhận được ý kiến đánh giá của các chuyên gia. Các chuyên gia đánh giá cao giá trị di sản, ghi nhận những cố gắng của cộng đồng Phú Thọ bảo vệ di sản những năm gần đây và  khuyến nghị UNESCO ghi nhận đề cử của VN.

 

Theo báo cáo của Ban thẩm định hồ sơ thông báo tại Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ  lần này họp tại Ba li Indonesia (21-29/11/2011), hồ sơ Hát Xoan là hồ sơ duy nhất được sự đồng thuận hoàn toàn của Ban Thẩm định và đánh giá là hồ sơ làm tốt nhất trên tổng số 33 hồ sơ khẩn cấp được đệ trình lần này. Ủy ban đã công khai đánh giá này tại phiên họp ngày hôm qua 23/11. Trước đó tại cuộc họp báo ngày 22/11 Bà Cecile Duvell Trưởng ban DSVHPVT UNESCO đã đưa ra những nhận xét rất tốt vê hoạt động bảo vệ DSVHPVT ở VIệt Nam.
UNESCO công nhận hát xoan là di sản cần bảo vệ khẩn cấp - 1


 

Ngày 24/11/2011 trong phiên họp sáng từ 9-13h các di sản được tiếp tục xem xét. Vào hồi 1205...giờ Bali tức 1105....giờ Việt Nam , Ủy ban Liên Chính phủ công ước 2003 UNESCO về bảo vệ DSVHPVT đã thông qua quyết định số 6.COM.8.23 ghi nhận Hát Xoan của Phú Thọ, Việt Nam là Di sản cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Tổng số di sản được bảo vệ khẩn cấp sángnay là 10 di sản của 9 quốc gia (Vietnam, Indonesia, Iran, Trung quốc, Brasil, Mali, Mauritus, Mông cổ, UAE.

 

Lê Thị Minh Lý