Trung tâm UNESCO hiến tặng 165 hiện vật thời Đông Sơn

(Dân trí)- Ngày 25/10, đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam trực tiếp hiến tặng 165 hiện vật cổ cho bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định.

Theo đó, 165 hiện vật chủ yếu là những vũ khí, công cụ sản xuất, đồ gốm thuộc các giai đoạn Đông Sơn khoảng 10 thế kỷ đầu trước công nguyên, Lý – Trần, Lê - Mạc.

Trung tâm UNESCO hiến tặng 165 hiện vật thời Đông Sơn
165 hiện vật cổ được các hội viên Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng bảo tàng Bình Định

Số hiện vật này do 21 cá nhân là hội viên của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tại các tỉnh, thành như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thái Bình quyên tặng.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam; Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định cũng tặng giấy khen cho 21 cá nhân của Trung tâm.

D. Công