Thứ tư, 22/06/2016 - 02:00

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách

Dân trí

Những trang sách có thể mở ra một thế giới khác cho người đọc, và nếu được đặt ở vào một góc hoàn hảo, những cuốn sách thậm chí có thể tạo nên những ảo ảnh đáng kinh ngạc cho người… không đọc nó.

Dưới đây là những góc chụp đánh lừa thị giác, khiến người xem ảnh phải bật cười bởi muôn vàn điều hài hước, dí dỏm mà những cuốn sách có thể đem lại, đôi khi chỉ bằng… tấm bìa của nó như thế này…

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 1

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 2

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 3

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 4

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 5

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 6

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 7

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 8

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 9

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 10

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 11

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 12

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 13

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 14

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 15

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 16

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 17

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 18

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 19

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 20

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 21

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 22

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 23

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 24

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 25

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 26

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 27

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 28

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 29

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 30

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 31

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 32

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 33

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 34

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 35

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 36

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 37

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 38

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 39

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 40

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 41

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 42

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 43

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 44

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 45

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 46

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 47

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 48

Sự hài hước kỳ diệu mở ra ngay từ… bìa sách - 49

Bích Ngọc
Theo Bored Panda