Thứ tư, 20/07/2016 - 00:32

Quảng Trị: Khai quật khảo cổ tại Dinh Trà Bát và Dinh Cát

Dân trí

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về việc thăm dò và khai quật khảo cổ tại khu vực Dinh Trà Bát và khu vực Dinh Cát thuộc thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo Quyết định, Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị sẽ thăm dò, khai quật khảo cổ trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 5/8/2016.

Diện tích thăm dò, khai quật là 150,8m2. Trong đó, Dinh Trà Bát 81,9m2 (gồm 03 hố: H1: 2m x 14,78m = 29,6m2; H2: 2m x 9,43m = 18,8m2; H3: 2m x 16,78m = 33,5m2); Dinh Cát 68,9m2 (gồm 02 hố: H1: 2m x 23,38m = 46,8m2; H2: 2m x 11,13m = 22,1m2).

Chủ trì thăm dò khai quật là ông Lê Đức Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị.

Khai quật khảo cổ tại Quảng Trị sẽ góp phần làm rõ những chứng tích thời gian. Ảnh minh hoạ.
Khai quật khảo cổ tại Quảng Trị sẽ góp phần làm rõ những chứng tích thời gian. Ảnh minh hoạ.

Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Hà Tùng Long