TP Huế:

Nâng cao chuyên môn của ngành bảo tàng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 20/5 tại TP Huế đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Lễ ký kết Thỏa thuận ghi nhớ về việc hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống, giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ giữa hai cơ quan, từng bước phát triển sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại Di tích Cố đô Huế và triều Nguyễn cũng như các vấn đề lịch sử văn hóa Việt Nam có liên quan.

Nội dung hợp tác giữa hai cơ quan tập trung trên các lĩnh vực: Nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại di tích cố đô Huế; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề; Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp kỹ thuật bảo tồn, bảo quản di tích, di vật; Trao đổi thông tin tư liệu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; Tổ chức trưng bày triển lãm.

Nâng cao chuyên môn của ngành bảo tàng tại Huế

TS.Nguyễn Văn Cường, GĐ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (trái) và TS. Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (phải) trao đổi biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ lễ ký kết trên còn có Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng” nhằm đánh giá tình hình ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong các hoạt động, đặt biệt là trưng bày, giới thiệu của hệ thống bảo tàng, di tích ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những định hướng, giải pháp ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trưng bày, thu hút khách tham quan.

Đại Dương