Lào Cai xuất hiện nhiều sư tử đá ngoại lai

(Dân trí) - Dạo qua một vòng thành phố Lào Cai, rất dễ thấy nhiều khách sạn lớn có đặt tượng đá sư tử ngoại lai để canh cổng.

Đáng chú ý là nơi nơi như tòa nhà lớn 11 tầng của Trung tâm Thương mại Bitis Lào Cai nằm ngay cửa khẩu quốc tế Lào Cai có tới 4 cặp tượng đá sư tử ngoại lai rất to, trông rất dữ tợn đặt tại 4 cửa chính tầng 1 của tòa nhà - nay đã cho thuê phần lớn để làm khách sạn cao cấp.

Tượng sư tử ngoại lai đủ loại to nhỏ và làm từ các vật liệu khác nhau còn được một số nhà dân ở thành phố Lào Cai đặt ở trước cửa đi vào nhà như một thú chơi mới, ngay cổng chính đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia của tỉnh Lào Cai cũng có cặp tượng sư tử đá ngoại lai rất to. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai tổ chức di dời ngay tượng đá ngoại lai ra khỏi Di tích Lịch sử cấp Quốc gia đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên), đồng thời vận động các khách sạn, nhà dân tự giác di dời các tượng sư tử ngoại lai đang đặt trước cổng khách sạn, nhà ở…

Sau đây là một số hình ảnh tượng đá sư tử ngoại lai xuất hiện ở Lào Cai chúng tôi vừa ghi lại được:

Cặp sư tử đá đặt tại cổng khách sạn Ngôi Sao, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Cặp sư tử đá đặt tại cổng khách sạn Ngôi Sao, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Cặp sư tử đá đặt tại cổng khách sạn Ngôi Sao, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Cặp sư tử lạ đặt trước cổng đền Bảo Hà - Di tích Lịch sử Quốc gia của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Cặp sư tử lạ đặt trước cổng đền Bảo Hà - Di tích Lịch sử Quốc gia của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Một trong 4 cặp sư tử đá đặt tại các cửa tầng 1 tòa nhà Trung tâm Thương mại Bitis Lào Cai, nằm trong khu cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tượng sư tử lạ đặt trước cửa một nhà dân cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo (thành phố Lào Cai).

Tượng sư tử lạ đặt trước cửa một nhà dân cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo (thành phố Lào Cai).

Phạm Ngọc Triển