Thứ tư, 03/02/2016 - 02:00

Bình Định: Triển lãm ảnh về Đảng, Bác Hồ

Dân trí

Sáng 3/2, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định đã tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề: “86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường lịch sử”, (ngày 3/21930 - 3/2/2016), thu hút đông đảo nhân dân, các em học sinh đến tham quan.

Ttriển lãm ảnh chuyên đề: “86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường lịch sử”, (ngày 3/21930 - 3/2/2006).
Ttriển lãm ảnh chuyên đề: “86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường lịch sử”, (ngày 3/21930 - 3/2/2006).

Theo đó, triển lãm ảnh “86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường lịch sử, với trên 200 bức ảnh tư liệu lịch sử giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội Đảng; những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được, đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thành tựu của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước…

Triển lãm ảnh cũng giới thiệu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Bình Định nói riêng, những thành quả đạt được của nhân dân tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; một số thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân Bình Định đạt được trong 86 năm qua.

 Triển lãm ảnh thu hút đông đảo nhân dân, các em học sinh đến tham quan.
Triển lãm ảnh thu hút đông đảo nhân dân, các em học sinh đến tham quan.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định cho biết, triển lãm lần này là dịp để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặt biệt, cùng với hệ thống trưng bày tại Bảo tàng phục vụ các tầng lớp nhân dân, du khách tìm hiểu sâu về di sản văn hóa, con người Bình Định một cách sinh động.

Một số ảnh tư liệu về Đảng, Bác Hồ được giới thiệu tại triển lãm:


Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5/6/1911

Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5/6/1911

Bình Định: Triển lãm ảnh về Đảng, Bác Hồ - 4

Nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội, nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam, tháng 3/1929

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, tháng 12/1920 đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, tháng 12/1920 đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Các đại biểu tham gia triển lãm, ghi nhớ một thời oai hùng của lịch sử dân tộc đấu tranh chống xâm lượng, bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu tham gia triển lãm, ghi nhớ một thời oai hùng của lịch sử dân tộc đấu tranh chống xâm lượng, bảo vệ Tổ quốc.

Doãn Công