Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần 5, khóa V

Dân trí Ngày 27/12, hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp thứ 8 và hội nghị Ban Chấp hành Trung ương kỳ họp thứ 5, khóa V của Hội Khuyến học Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội nhằm tổng kết công tác Hội năm 2019 và bàn kế hoạch công tác năm 2020.

Cùng dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Vụ Giáo dục thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng đại diện các Bộ/ngành liên quan.

Về phía Hội Khuyến học có GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cùng các Chủ tịch Hội Khuyến học địa phương.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần 5, khóa V - 1
GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội đã báo cáo tại hội nghị, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019.

Theo đó, những nhiệm vụ lớn năm 2019 của TƯ Hội Khuyến học đã hoàn thành một cách toàn diện, gồm: Góp phần xây dựng và hoàn chỉnh Kết luận-49 KL/TW; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW (báo cáo số 361/CV-KHVN, ngày 12/12/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ); Tư vấn phản biện có hiệu quả với việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; Phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường đại học tổ chức 2 hội thảo: “Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở”; Phát triển tổ chức khuyến học trong nhà trường, đặc biệt là trường đại học; Tập trung trí tuệ của Hội vào Kế hoạch hành động của Chính phủ về triển khai Kết luận 49-KL/TW; Tổ chức sinh hoạt chính trị “50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh và công tác khuyến học”; Ký kết song phương với một số Bộ, ngành (từ TƯ đến tỉnh) kế hoạch phối hợp hành động xây dựng xã hội học tập; Tổ chức điều tra xã hội học về lợi ích, hiệu quả của việc phát triển các mô hình học tập và sự hài lòng của người dân; Xây dựng tiêu chí đánh giá mô hình công dân học tập, đơn vị học tập cấp huyện và cấp tỉnh.

Số hội viên khuyến học cả nước năm 2019 là 20.017.083, đạt tỷ lệ 21,37% so với số dân trong cả nước (tăng 7,87% so với năm 2018). Đến nay, theo báo cáo của 35 tỉnh, thành phố, hiện có 284 trường (86 trường đại học, 198 trường cao đẳng) đã thành lập các tổ chức khuyến học. Theo báo cáo của 62 Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, năm 2019 kết quả các mô hình học tập được công nhận đều tăng so với năm 2018: Mô hình “Gia đình học tập” đạt 15.372.740 (tăng 19,57%); Mô hình “Dòng họ học tập” đạt 76.950 (tăng 16,21%); Mô hình “Cộng đồng học tập” đạt 95.601 (tăng 14,06%); Đơn vị học tập đạt 47.902 (tăng 10,5%).

Về đánh giá chung, so với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đã tạo được ấn tượng tốt về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Chính phủ, Quốc hội, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều Bộ, ban, ngành, đoàn thể. Bước đầu tạo dựng được mối quan hệ với nhiều trường đại học và từng bước cùng với trường đại học xây dựng chức năng giáo dục đại học với việc học tập của người lớn. Phong trào khuyến học tiếp tục phát triển về tổ chức và hội viên, về các loại hình quỹ khuyến học. Phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập khá sôi nổi, thể hiện được sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương khuyến học, khuyến tài. Cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến phong trào khuyến học. Đội ngũ cán bộ khuyến học từ Trung ương đến địa phương là những người nhiệt tình, năng nổ, tự nguyện và được tổ chức đảng và chính quyền tin cậy

Hội Khuyến học Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, như: Nhận thức của xã hội nói chung, kể cả một số cấp ủy về xây dựng xã hội học tập, về học tập của người lớn, về giáo dục thường xuyên chưa bắt kịp với xu thế thời đại; Trường đại học và doanh nghiệp chưa thực sự vào cuộc đối với sự nghiệp xây dựng xã hội học tập; Tính khép kín của giáo dục là một rào cản lớn với việc học tập của người lớn; Thách thức lớn nhất đối với giáo dục nói chung và khuyến học nói riêng là những yêu cầu cao của nền kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0...

Xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về xã hội học tập'; thiết kế Đề án "Xây dựng mô hình công dân học tập, đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh”; tổ chức nghiên cứu quán triệt các tiêu chí đánh giá công nhận mô hình công dân học tập; phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo về “Công dân học tập” và vai trò của trường đại học”; mở rộng việc xây dựng kế hoạch phối hợp công tác khuyến học với những ban, ngành, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp; kiện toàn các tổ chức của Hội trong quá trình các địa phương thực hiện Kết luận 102-KL/TW về xếp sắp hợp lý và tinh gọn bộ máy; phát triển Quỹ khuyến học các cấp; tập trung tuyên truyền rộng rãi trong xã hội phong trào xây dựng các mô hình học tập, giới thiệu các mô hình tiêu biểu; tổ chức quán triệt nội dung Kết luận 49 KL/TW đến các chi hội ở cơ sở; tập trung vào việc cụ thể hóa tiêu chí đảng viên là công dân học tập, gia đình đảng viên là gia đình học tập, chi bộ đảng là đơn vị học tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chính sách phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách, hình thức phối hợp… với các Bộ/ngành để Hội Khuyến học các địa phương hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần 5, khóa V - 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội Khuyến học Việt Nam kỳ hợp thứ 5, khóa V.

Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức chia tay 6 đồng chí được nghỉ không tham gia Ban Chấp hành; đồng thời tổ chức bầu 4 đồng chí bổ sung vào BCH TƯ Hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Hội nghị đã giúp chúng ta nhìn lại công tác năm qua và phương hướng năm tới cũng như công tác tri ân nhân sự chia tay, tổ chức bầu bổ sung nhân sự mới. Thay mặt BCH, tôi cảm ơn các đồng chí cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Tất cả các ý kiến đều thống nhất cơ bản với báo cáo của TƯ Hội khẳng định rằng trong năm 2019 chúng ta đã làm được nhiều việc và việc gì cũng có sản phẩm và kết quả rất tốt đẹp, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, có kết quả tích cực từ trung ương đến địa phương. Tất cả các ý kiến cũng nhất trí, năm 2020 tiếp nối kết quả đạt được năm 2019 chúng ta sẽ chú ý tập trung vào 10 nhiệm vụ phương hướng của Hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Chúng ta phải thật chú ý vấn đề đổi mới, sáng tạo và số hóa trong hoạt động. Nền kinh tế này là nền kinh tế chia sẻ, kết nối, kinh tế số… tác động trực tiếp đến phương hướng hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các cấp. Đặc biệt, sự đổi mới của sách giáo khoa, chủ trương mới trong giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp…”.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần 5, khóa V - 3
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan kết luận Hội nghị.

“Năm 2020, chúng ta vẫn tập trung vào 2 khối: học tập của học sinh sinh viên và học tập của người lớn theo tỷ lệ 50-50. Chú trọng tuyên dương các gương mặt tiêu biểu trong công tác khuyến học để thực hiện một cuốn sách và một bộ phim về 5 năm xây dựng xã hội học tập. Việc ký kết hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, doanh nhân; lực lượng vũ trang các địa phương để thúc đẩy triển khai tham gia Hội khuyến học… Làm sao để năm 2020, chúng ta phấn đấu hoàn thành tất cả mục tiêu đã đề ra để năm 2021 tổ chức Đại hội.

Hội cũng sẽ phối hợp thật tốt với các Hiệp hội Đại học trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở và việc học tập của người lớn”, PGS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Lệ Thu

MỚI NHẤT
Hơn 7.000 học sinh tham dự ngày hội hướng nghiệp tại trường đại học
Hơn 7.000 học sinh tham dự ngày hội hướng nghiệp tại trường đại học

(Dân trí) - Sáng nay (29/12), hơn 7.000 học sinh lớp 12 của trên 100 trường THPT từ miền Trung đến Cà Mau tham gia Ngày hội mở lần 13 diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Các học sinh được quan sát và tìm hiểu về hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học ở môi trường ĐH.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:07

Trường ĐH Mở TPHCM thêm phương thức tuyển sinh mới trong năm 2020
Trường ĐH Mở TPHCM thêm phương thức tuyển sinh mới trong năm 2020

(Dân trí) - Trường ĐH Mở TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2020 với nhiều điểm mới. Đáng chú ý, so với năm 2019 thì trường sử dụng tăng thêm phương thức xét tuyển dựa trên bài thi tú tài quốc tế (IB).

Chủ nhật, 29/12/2019 - 04:23

Nỗi khổ của giáo viên cuối học kỳ
Nỗi khổ của giáo viên cuối học kỳ

(Dân trí) - “Chị ơi, chắc em tắt máy, không dám nghe điện thoại...” - cô bạn đồng nghiệp chung tổ phát đi cho tôi một tin nhắn trên Zalo. Tôi gọi lại cho bạn, nghe xong chuyện lại lo biết đâu sẽ đến lượt mình.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 11:40

“Người trẻ hãy mơ giấc mơ lớn và đừng giới hạn bản thân”
“Người trẻ hãy mơ giấc mơ lớn và đừng giới hạn bản thân”

(Dân trí) - Tiến sĩ Kinh tế học tại Hà Lan Lê Thị Quỳnh Nga cho rằng, để trở thành công dân toàn cầu, bạn trẻ phải nằm lòng 3 từ khóa vô cùng quan trọng: kỹ năng, học bổng và giấc mơ lớn.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 07:00

Chuyện thưởng Tết của nhà giáo
Chuyện thưởng Tết của nhà giáo

(Dân trí) - Những ngày này, chủ đề mà giáo viên (GV) chúng tôi quan tâm nhất có lẽ là chuyện thưởng Tết. Ai cũng thấp thỏm, hồi hộp hỏi thăm nhau xem năm nay trường mình có được thưởng Tết không và thưởng được bao nhiêu.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:25

Chuyên viên Phòng GD&ĐT sửa điểm người quen từ rớt thành.... đậu
Chuyên viên Phòng GD&ĐT sửa điểm người quen từ rớt thành.... đậu

(Dân trí) - Chuyên viên Phòng GD&ĐT ở Đồng Nai bị khởi tố vì sửa điểm thi viên chức của những người đậu thành rớt và ngược lại, người rớt thành... đậu.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 06:17

Tâm sự giáo viên: Tết này được thưởng bao nhiêu?
Tâm sự giáo viên: Tết này được thưởng bao nhiêu?

(Dân trí) - “Tết này được thưởng bao nhiêu?” - Chúng tôi cứ hễ gặp nhau dịp cuối năm đều tò mò hỏi nhau về khoản tiết kiệm chi mà nhà trường sau khi cân đối thu chi chia ra cho giáo viên. Rồi tất cả đều bật cười về những con số được tiết lộ.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 05:03

Nhân sự thời đại 4.0: Cần thích ứng xu hướng tự động hóa
Nhân sự thời đại 4.0: Cần thích ứng xu hướng tự động hóa

(Dân trí) - Những năm gần đây, công nghệ tự động hóa được xem như một phần của lực lượng lao động toàn cầu vì tính hiệu quả và chi phí tiết kiệm. Sự xuất hiện của lực lượng này mang lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về việc làm với người lao động.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 04:30

Cậu bé dân tộc Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế
Cậu bé dân tộc Chăm đạt giải Nhì cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế

(Dân trí) - Cuộc thi Toán trí tuệ Quốc tế vừa được tổ chức tại Thái Lan có sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Em Đổng Trọng Nghĩa (người dân tộc Chăm, học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Mỹ Hương, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã xuất sắc đạt giải Nhì.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 01:58

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Canh Tý 8 ngày
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Canh Tý 8 ngày

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đối với học sinh trên địa bàn. Theo đó, lịch nghỉ kéo dài 8 ngày, chỉ bằng nửa thời gian của học sinh TPHCM.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 11:28

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao
Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao

(Dân trí) - Các cháu học sinh tại điểm trường Tắk Pổ thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vừa được tặng một thư viện với nhiều loại truyện, sách…

Thứ bảy, 28/12/2019 - 07:10

Vụ người lạ vào trường dâm ô nữ sinh lớp 9: Phê bình Ban giám hiệu
Vụ người lạ vào trường dâm ô nữ sinh lớp 9: Phê bình Ban giám hiệu

(Dân trí) - Trước việc một đối tượng đã giả danh phụ huynh học sinh vào trường rồi lẻn vào nhà vệ sinh khống chế, dâm ô một nữ sinh lớp 9 của trường THCS Hùng Vương (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Ban giám hiệu của trường đã bị phê bình vì đã không kiểm soát người lạ vào trường dẫn đến sự việc.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 06:59

ĐÁNG QUAN TÂM
VinUni được phê duyệt thành lập và hoạt động theo mô hình đại học tinh hoa
VinUni được phê duyệt thành lập và hoạt động theo mô hình đại học tinh hoa

(Dân trí) - Ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt quyết định thành lập trường đại học VinUni. Với tổng đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng từ Vingroup, VinUni là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo mô hình đại học tinh hoa, nơi đào tạo và phát triển nhân tài cho tương lai.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 04:30

2 nhân viên trường học sử dụng bằng giả để tuyển dụng viên chức
2 nhân viên trường học sử dụng bằng giả để tuyển dụng viên chức

(Dân trí) - Qua công tác thanh tra, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã phát hiện 2 nhân viên của Trường THCS Sơn Thủy sử dụng bằng giả để tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 02:37

Vụ 17 phụ huynh tố cáo: Chưa đủ căn cứ kết luận cô giáo đánh học sinh
Vụ 17 phụ huynh tố cáo: Chưa đủ căn cứ kết luận cô giáo đánh học sinh

(Dân trí) - Theo Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), theo báo cáo nhanh của cơ quan công an, hiện chưa đủ căn cứ kết luận cô P.T.T.H, giáo viên Trường tiểu học Trung Văn đánh học sinh. UBND quận đang chỉ đạo tiếp tục điều tra, xác minh thêm vụ việc.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 01:23

Quảng Ngãi: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 10 ngày
Quảng Ngãi: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 10 ngày

(Dân trí) - Học sinh Quảng Ngãi được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong thời gian 10 ngày. Kỳ nghỉ Tết năm nay ít hơn 1 ngày so với năm trước.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 11:27

Thầy giáo Sài Gòn ra một loạt “bài tập” Tết cho học trò
Thầy giáo Sài Gòn ra một loạt “bài tập” Tết cho học trò

(Dân trí) - Học sinh có một kỳ nghỉ Tết dài, thầy Trần Văn Minh, giáo viên Trường THCS - THPT Đào Duy Anh, TPHCM gọi đây là một kỳ học và gợi ý loạt "đề cương ôn tập" cho học sinh gây xúc động.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 10:48

8X Việt nhận học bổng toàn phần Chính phủ Ireland sau… 3 ngày "thần tốc" làm hồ sơ
8X Việt nhận học bổng toàn phần Chính phủ Ireland sau… 3 ngày "thần tốc" làm hồ sơ

(Dân trí) - Võ Minh Quân (sinh năm 1988), chàng trai đến từ TP.Hồ Chí Minh từng xuất sắc nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Ireland để du học bậc Thạc sĩ Quản trị tại trường Trinity Business School thuộc Trinity College Dublin (trường đại học cổ nhất Ireland, thành lập hơn 400 năm trước) với thời gian chuẩn bị hồ sơ “thần tốc” chỉ trong 3 ngày.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 08:13

Vụ trường Gateway: Truy tố 3 bị can
Vụ trường Gateway: Truy tố 3 bị can

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 07:26

ĐH Quốc gia TPHCM phải đào tạo được những người tài năng cho đất nước
ĐH Quốc gia TPHCM phải đào tạo được những người tài năng cho đất nước

(Dân trí) - “Nhiệm vụ của chúng ta là phải đào tạo ra được những người tài năng cho đất nước trong tất cả lĩnh vực. Tôi cũng luôn nói với các bạn rằng ước mơ của một đại học là phải đào tạo được lãnh tụ cho đất nước. Chúng ta phải biến điều đó thành nhiệm vụ của mình”.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 06:58

Ngạc nhiên với nhiều sản phẩm xuất sắc của học sinh tại cuộc thi Sáng tạo số - WeTech
Ngạc nhiên với nhiều sản phẩm xuất sắc của học sinh tại cuộc thi Sáng tạo số - WeTech

(Dân trí) - Chung kết cuộc thi Sáng tạo số -  WeTech dành cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại Hà Nội vừa kết thúc. Nhiều sản phẩm công nghệ dự thi của học sinh mang tính chuyên môn sâu, xuất sắc được Ban Giám khảo đánh giá cao và trao giải.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 12:49

Cô giáo trả lại 32 triệu đồng nhặt được
Cô giáo trả lại 32 triệu đồng nhặt được

(Dân trí) - Sau khi nhặt được một chiếc túi, bên trong có 32 triệu đồng tiền mặt, cô giáo Nguyễn Thị Kim Huệ ở Hà Tĩnh đã đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân trả lại.

Thứ năm, 26/12/2019 - 06:28

Vụ 17 phụ huynh “tố” cô giáo ở Hà Nội bạo hành: Sở GD chỉ đạo xác minh
Vụ 17 phụ huynh “tố” cô giáo ở Hà Nội bạo hành: Sở GD chỉ đạo xác minh

(Dân trí) - Liên quan đến việc 17 phụ huynh học sinh gửi đơn “tố” cô giáo lớp 2B, Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đánh học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tiếp tục phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc.

Thứ năm, 26/12/2019 - 06:01

Lộ diện đội thắng cuộc thi khởi nghiệp Vietnam – Korea
Lộ diện đội thắng cuộc thi khởi nghiệp Vietnam – Korea

(Dân trí) - Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Vietnam - Korea Grow Together Business Challenge 2019 vừa kết thúc, đội JLT của nhóm sinh viên, nghiên cứu sinh đã xuất sắc đoạt giải đặc biệt của cuộc thi.

Thứ năm, 26/12/2019 - 03:12