Thứ tư, 29/04/2020 - 15:06

Đại học Quốc gia Hà Nội lùi thời gian tuyển sinh thạc sĩ đến tháng 6

Dân trí

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020. Theo đó, đợt 1 lùi đến ngày 20- 21/6, đợt 2 lùi đến 17 - 18/10/2020.

Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: các đơn vị có thể chủ động thời gian tổ chức tuyển sinh nhưng không muộn hơn mốc thời gian thông báo kết quả thi.

Lịch tuyển sinh và phương thức xét tuyển SĐH của ĐHGQHN năm 2020 như sau:

-Đợt 1: tổ chức thi vào các ngày 20 và 21/6/2020;

-Đợt 2: tổ chức thi vào các ngày 17 và 18/10/2020.

Các Hội đồng tuyển sinh tổ chức thi và/hoặc xét tuyển bậc thạc sĩ: 12 HĐTS như năm 2019: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXHNV, Trường ĐHNN, Trường ĐHCN, Trường ĐHKT, Trường ĐHGD, Trường ĐHVN, Khoa Luật, Khoa Các khoa học liên ngành, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Khoa Quốc tế, Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Các Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển bậc tiến sĩ: 13 HĐTS như năm 2019: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXHNV, Trường ĐHNN, Trường ĐHCN, Trường ĐHKT, Trường ĐHGD, Khoa Luật, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường.

*Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển theo phương thức truyền thống

-Môn thi: 3 môn: Cơ bản, Cơ sở, Ngoại ngữ

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở (môn Ngoại ngữ là môn điều kiện).

Thi tuyển theo phương thức thi truyền thống kết hợp ĐGNL

-Môn thi: 3 môn: ĐGNL + Cơ sở + Ngoại ngữ

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn Cơ sở (ĐGNL và Ngoại ngữ là môn điều kiện).

Phương thức xét tuyển:

-Các nội dung xét tuyển: hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có) + ngoại ngữ (điều kiện).

-Cách tính điểm trúng tuyển: lấy từ cao xuống thấp theo kết quả đánh giá hồ sơ + phỏng vấn + bài luận (nếu có).

-Các đơn vị thực hiện/ dự kiến thực hiện xét tuyển:

+ Trường Đại học Việt Nhật (08 chuyên ngành);

+ Trường Đại học Kinh tế (02 chuyên ngành);

+ Khoa Quản trị và Kinh doanh (02 chuyên ngành);

+ Khoa Quốc tế (01 chuyên ngành);

+ Viện Quốc tế Pháp ngữ (02 chuyên ngành).

Bạch Dương