Tỷ lệ “chọi” vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành

(Dân trí) - Năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM giảm nhẹ, nên tỷ lệ “chọi” dự kiến nhiều ngành cũng giảm. Còn tổng số hồ sơ của trường ĐH Nguyễn Tất Thành tương đương như năm ngoái.

TS Nguyễn Phương - trưởng phòng đào tạo trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết năm nay tổng lượng hồ sơ đăng ký vào trường là 18.500 hồ sơ, giảm khoảng 9.000 hồ sơ (chiếm 30%).

Theo đó, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là ngành Công nghệ thực phẩm với 1/11,8; xếp kế đến là ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô là 1/10,8. Còn ngành có tỷ lệ “chọi” thấp nhất là Kế toán 1/2,1.

Dưới đây là tỷ lệ “chọi” dự kiến của các ngành hệ ĐH năm 2014:

Tên ngành

Chỉ tiêu

Hồ sơ đăng ký

Tỷ lệ “chọi”

Các ngành đào tạo đại học

3.500

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

360

1.277

1/3,5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

300

2.299

1/6,3

Công nghệ chế tạo máy

350

1.727

1/4,9

Kỹ thuật công nghiệp

50

361

1/7,2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

250

1.068

1/4,2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

160

1.127

1/7

Công nghệ kỹ thuật ôtô

250

2.716

1/10,8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

120

340

1/2,8

Công nghệ in

70

312

1/4,4

Công nghệ thông tin

260

994

1/3,8

Công nghệ may

100

830

1/8,3

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

240

772

1/3,2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

100

667

1/6,6

Công nghệ kỹ thuật máy tính

100

262

1/2,6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

130

614

1/4,7

Quản lý công nghiệp

100

 279

1/2,7

Công nghệ thực phẩm

120

 1.421

1/11,8

Kế toán

100

219

1/2,1

Kinh tế gia đình

35

165

1/4,7

Thiết kế thời trang

50

166

1/3,3

Sư phạm tiếng Anh

50

448

1/8,9

Còn trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay có tổng cộng 15.230 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 1.147 hồ sơ là mượn trường thi. Hệ ĐH có 9.966 hồ sơ đăng ký trong khi có đến 3.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” vào khoảng 1/3,3. Còn bậc CĐ có 4.000 hồ sơ trong khi có 2.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/2.

Lê Phương

Đang được quan tâm