Thứ năm, 28/06/2018 - 10:41

Trắc nghiệm về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh

Dân trí

Bài trắc nghiệm dưới đây kiểm tra vốn từ vựng của bạn về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh. Theo đó, với mỗi câu hỏi, bạn chọn 1 trong 2 từ đồng âm khác nghĩa (Seen/Scene; Fourth/Forth; Sited/Cited; Hail/Hale; Billed/Build…) để điền vào chỗ trống nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp