Thúc tiến độ xây Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 229/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất phân định nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tăng cường phối hợp trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường tại Hòa Lạc nhằm phát huy tối đa vai trò đội ngũ cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của trường.

Việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được quyết định sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng trường tại Hòa Lạc.
 
Theo Vietnam+