Thanh Hóa: Gần 22 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo

Dân trí

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019-2020. Có 21.706 học sinh của 241 trường được hưởng chính sách hỗ trợ gạo trong học kỳ I năm học 2019-2020 với mức hỗ trợ 15kg/học sinh/tháng.

Đối tượng được hỗ trợ gạo trong đợt này là học sinh đang học học kỳ I, năm học 2019-2020 tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Thanh Hóa: Gần 22 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo - 1
Gần 22 nghìn học sinh sẽ được hỗ trợ gạo trong học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Theo đó, có 21.706 học sinh của 241 trường được hưởng chính sách; số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2019-2020 là 1.627.950 kg; mức hỗ trợ là 15 kg gạo/1 tháng/học sinh; nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia của Tổng cục dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính.

Ông Quyền yêu cầu Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại điểm trường chính (có đường ô tô) của các trường có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Đồng thời, UBND các huyện, xã và đơn vị được hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; đồng thời, cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh.

Duy Tuyên