Quảng Ngãi: Nhiều điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 29

Dân trí

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi và đậu đại học tăng từng năm; nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị được công nhận... là những kết quả nổi bật trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước khắc phục khó khăn ban đầu, phấn đấu thực hiện đạt được nhiều thành tích.

Nổi bật là, tỷ lệ huy động trẻ Mầm non đến trường đã đạt trên 57,5%, vượt chỉ tiêu năm 2020 là 1,04%; gần 39% trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu năm 2020 là 3,84%. Tỉnh Quảng Ngãi duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Quảng Ngãi: Nhiều điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 29 - 1
Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 đã nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Số học sinh giỏi, học sinh đậu đại học luôn tăng qua các năm. Nếu năm 2016 có 19 học sinh giỏi quốc gia thì đến năm 2019 có 24 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT hàng năm luôn ổn định.

Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều mô hình đổi mới, áp dụng phương pháp dạy học mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời khuyến khích giáo viên, học sinh thực hiện các đề tài, sáng kiến.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã có 505 đề tài, sáng kiến của giáo viên được UBND tỉnh công nhận; 264 dự án của học sinh đạt giải trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và 20 dự án đạt giải cấp quốc gia. 

Quốc Triều