BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour

(Dân trí) - Vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch là những điều bạn có thể cảm nhận khi chiêm ngưỡng BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour, một BST có tính ứng dụng cao, phù hợp với nơi công sở hoặc các bữa tiệc.

BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 1


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 2


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 3


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 4


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 5


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 6


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 7


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 8


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 9


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 10


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 11


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 12


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 13


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 14


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 15


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 16


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 17


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 18


BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 19
 
BST thu đông 2011 của Behnaz Sarafpour - 20
VN
Theo Style
Dòng sự kiện: BST thu đông 2011
Đọc thêm