Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 17/12, Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - (Ảnh TTXVN)

Ngày 17/12, Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho các ông: Vũ Đăng Khoa - Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng cơ quan điều tra; Nguyễn Văn Nông - Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự; Nguyễn Duy Giảng - Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ; Nguyễn Tố Toàn - Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm tra, điều tra an ninh; Phương Hữu Oanh - Vụ trưởng Vụ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là chức danh pháp lý cao nhất trong hệ thống các ngạch Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân, là nhân tố quan trọng để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện chức năng nhiệm vụ. Chủ tịch nước đề nghị các Kiểm sát viên được bổ nhiệm phải tuyệt đối trung thành, đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên được Hiến pháp và pháp luật quy định; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức..


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành Kiểm sát trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định cần thực hiện có hiệu quả quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp để mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, xem xét kịp thời, nghiêm minh đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội. Ngành Kiểm sát cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo điều kiện cho cán bộ có tâm, có tài phát huy năng lực, cống hiến.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tín nhiệm, tin cậy của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Thay mặt các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Nông bày tỏ   cảm ơn Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh việc được bổ nhiệm lần này là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn. Các cán bộ được bổ nhiệm nói riêng và Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nói chung sẽ nghiêm túc thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn./.

Theo Hoàng Giang/TTXVN

Đang được quan tâm