Thứ ba, 07/04/2015 - 09:55

Chủ tịch nước đến thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Dân trí

Ngày 7/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Học viện Quốc phòng, nói chuyện với Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 57. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về công tác đào tạo của Học viện và tình hình học tập của Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 57. Chủ tịch nước đã phân tích sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước ta hiện nay; tập trung đi sâu làm rõ vào hai nhiệm vụ cấp thiết là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và bảo vệ môi trường hòa bình để ổn định và phát triển đất nước. Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, với các thế hệ ông cha ta trước đây cũng như chúng ta hiện nay, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm phải bảo vệ, giữ gìn, trao truyền lại cho các thế hệ con, cháu để dân tộc, đất nước trường tồn, phát triển.

Nêu rõ vì sao rất cần phải bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước, Chủ tịch nước cũng đã phân tích những giải pháp được Đảng, Nhà nước ta đề ra để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bao gồm những giải pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng cường nội lực của đất nước và những giải pháp để xử lý những khó khăn, thách thức bên ngoài, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đồng chí học viên, cán bộ, giảng viên của Học viện Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hoàng Giang
TTXVN
Đáng quan tâm