1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

“Đại gia" địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỷ

(Dân trí) - Đất Xanh Group đã dành ra hơn 3,2 tỷ đồng thưởng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp vì đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

“Đại gia địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỷ - 1

HĐQT Đất Xanhg Group sẽ trình lên cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 4.900 tỷ doanh thu thuần và 1.034 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Lợi nhuận 2019 vượt kế hoạch, cổ tức vẫn 0 đồng

Ngày 30/5, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) sẽ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2019, các chỉ tiêu chính đề ra được DXG hoàn thành vượt kế hoạch. Với kết quả này, HĐQT DXG trình lên cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận trong đó trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ với 64,1 tỷ đồng, trong đó hơn 1,6 tỷ đồng là thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và 1,6 tỷ đồng thưởng cho ban điều hành với mức 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

“Đại gia địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỷ - 2

Tờ trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Đất Xanh.

Trong khi đó, dù lợi nhuận vượt chỉ tiêu, công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch không chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Năm ngoái, số tiền thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành có giá trị là 22 tỷ đồng.

Việc thưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và 10% cho Ban điều hành tiếp tục được đưa vào kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Cổ tức dự kiến cho năm này là 20%.

Được biết, HĐQT sẽ trình lên cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 4.900 tỷ doanh thu thuần và 1.034 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. Cả hai chỉ tiêu này đều giảm so với kết quả thực hiện năm 2019.

Quý đầu năm làm ăn sa sút

Bước sang 2020, việc kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của DXG cho thấy, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của công ty đều sụt giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 chỉ đạt 601,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 4% và 22%.

Ngoài ra, DXG còn phải gánh thêm khoản lỗ hơn 8,4 tỷ đồng từ hoạt động khác.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế kỳ này chỉ đạt 93,6 tỷ đồng, giảm 77% so với quý 1/2019. Nếu so với mục tiêu 2020 ban lãnh đạo đưa ra trình cổ đông, DXG mới chỉ đạt được 9% kế hoạch lợi nhuận.

DXG cho biết, việc sụt giảm này là do tình hình dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng chung của thị trường, xã hội dẫn đến các hoạt động kinh doanh, xây dựng, bàn giao bị gián đoạn kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong quý.

Trong 3 tháng đầu năm, giá trị hàng tồn kho của DXG đã tăng mạnh từ 6.791 tỷ đồng lên 8.552 tỷ đồng.

Đáng nói, khi việc kinh doanh đi xuống, một mặt DXG mang nhiều tiền hơn đi gửi ngân hàng lấy lãi (các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 512,2 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm), một mặt DXG lại tăng vay nợ.

Nợ vay tài chính tính đến 31/3/2020 ở mức 5.608 tỷ đồng, tăng 27% tương đương hơn 1.200 tỷ đồng trong vòng 3 tháng, đưa nợ phải trả của doanh nghiệp này vượt quá 12.244 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nguyễn Mạnh