Thứ ba, 02/03/2021 - 17:11

Hơn 827 nghìn người dân Quảng Ninh gặp khó do dịch Covid-19 được hỗ trợ

Dân trí

Theo thống kê của Sở Lao động- thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 1/3 đã có hơn 827 nghìn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh ngày 1/3 có văn bản số 628/LĐTBXH-LĐVL về việc báo cáo nhanh tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, căn cứ Nghị quyết số 42 /NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15 /QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 827 nghìn người dân Quảng Ninh gặp khó do dịch Covid-19 được hỗ trợ - 1

Công tác thẩm định để hỗ trợ người dân khó khăn  (ảnh Th.Tr)

Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã có báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 1/3 như sau:

Các đối tượng đã được hỗ trợ theo nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42 gồm: 17.218 người lao động với số tiền là 17.539, 4 triệu đồng; 1.047 hộ kinh doanh với số tiền 1.049 triệu đồng.

Hỗ trợ tổng số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vay trả lương ngừng việc là 8 đơn vị, 242 người với số tiền 882, 825 triệu đồng;

Hơn 827 nghìn người dân Quảng Ninh gặp khó do dịch Covid-19 được hỗ trợ - 2

Hỗ trợ 10.904 người có công với số tiền là 16.325,5 triệu (ảnh Th.Tr)

Hỗ trợ 10.904 người có công với số tiền là 16.325,5 triệu; Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số 53.542 người, số tiền là 62.554 triệu đồng.

Đối với đối tượng hỗ trợ theo theo Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đã hỗ trợ tổng số 496 người với số tiền 524,5 triệu đồng.

Trong đó, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 448 người với số tiền là 476,5 triệu đồng; Viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp, công lập tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương là 48 người với số tiền 48 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với tổng số doanh nghiệp tạm dừng  là 51 doanh nghiệp với 1.770 người lao động được dừng đóng với số tiền 6.431 triệu đồng.

Về đối tượng được hỗ trợ từ từ nguồn xã hội hóa do MTTQ tỉnh tiếp nhận (văn bản 830/MTTQ-BTT ngày 26/6/2020), đã hỗ trợ tổng số 5.881 người, tổng số tiền 4.951,25 triệu đồng.

Trong đó: Giáo viên, người lao động trong các trường Mầm non Tư thục và Nhóm lớp độc lập tư thục là 1.677 người với số tiền 1.677 triệu đồng; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 492 trẻ với số tiền là 374, 25 triệu đồng; Người cao tuổi là 1.570 người với số tiền 1.237, 5 triệu đồng; Người nghèo không có khả năng thoát nghèo 8 người với số tiền 6 triệu đồng; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo tiêu chí của tỉnh)1.910 người, số tiền 1.432, 5 triệu đồng và người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm (bốc vác, vận chuyển hàng hóa) là 224 người với số tiền 224 triệu đồng.

An Nhiên

Đáng quan tâm