Được ủy quyền nhận thay chế độ hỗ trợ với F0

Con của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (TPHCM) mắc Covid-19 19 (F0) và đã hoàn thành việc điều trị tại nhà. Tháng 2, con bà đi nghĩa vụ quân sự. Bà Thủy hỏi những giấy tờ cần để nhận hỗ trợ F0 thay con?

Thắc mắc của bà Nguyễn Thị Thu Thủy được chuyển tới chính quyền địa phương. Trả lời, UBND Phường 11, Quận 10, TPHCM cho biết:

UBND Phường 11, Quận 10 thực hiện giải quyết chi trả hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1 theo quy định và hướng dẫn của UBND Quận 10.

Theo đó, yêu cầu đối tượng thụ hưởng nhận hỗ trợ trực tiếp/ủy quyền có chứng thực chữ ký. Đối với những trường hợp khác, UBND Phường đã tiến hành xin ý kiến cấp trên.

Theo Chinhphu.vn