Thứ tư, 19/01/2011 - 10:51

Tiểu sử Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dân trí Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Giáo sư, Tiến sỹ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông từng đảm nhận cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội và hiện là Chủ tịch Quốc hội…

Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Việt Hưng)
 
Sau đây là tóm tắt tiểu sử Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Sinh ngày: 14-4-1944.

Quê quán: xã Ðông Hội, huyện Ðông Anh, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ (Chính trị học, chuyên ngành xây dựng Ðảng);

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, Ðại học Tổng hợp.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ngày vào Ðảng: 19-12-1967; ngày chính thức: 19-12-1968. Là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

Ông đã được tặng thưởng nhiều Huy chương và Bằng khen.

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng:

1963-1967: học Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ tháng 12-1967 đến tháng 8-1973: là cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở Thanh Oai, Hà Tây (năm 1971).

Từ tháng 9-1973 đến tháng 4-1976: nghiên cứu sinh kinh tế chính trị tại Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, là Chi ủy viên.

Từ tháng 5-1976 đến tháng 8-1980: là cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

Từ tháng 9-1980 đến tháng 8-1981: học Nga văn tại Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Từ tháng 9-1981 đến tháng 7-1983: Thực tập sinh bảo vệ PTS Khoa học lịch sử (chuyên ngành xây dựng Ðảng) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

Từ tháng 8-1983 đến tháng 2-1989: là Phó Ban (1983-1987), Trưởng Ban Xây dựng Ðảng (1987-1989); Phó Bí thư rồi Bí thư Ðảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (1985-1991).

Từ tháng 3-1989 đến tháng 8-1996: là Ủy viên Ban Biên tập (1989 - 1990), Phó Tổng Biên tập (1990 - 1991), Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (1991-1996).

Từ tháng 1-1994 đến nay: ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.

Từ tháng 8-1996 đến tháng 2-1998: là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Ðại học, trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 12-1997 đến nay: là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.

Từ tháng 2-1998 đến tháng 1-2000: phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Ðảng.

Từ tháng 3-1998 đến tháng 8-2006: là Phó Chủ tịch (1998 - 2001) rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Ðảng (2001 - 2006).

Từ tháng 8-1999 đến tháng 4-2001: tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Từ tháng 1-2000 đến tháng 6-2006: là Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.

Từ tháng 5-2002 đến nay: là đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII.

Từ tháng 6-2006 đến nay: là Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Ðảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ngày 23-7-2007, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 7/2007: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Ngày 18/1/2011: được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư khóa XI.

Nguồn: các website Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội