Thứ hai, 26/12/2016 - 10:44

Bồi thường vụ Formosa: Giai đoạn I phải xong trước Tết

Dân trí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt I cho các đối tượng, chậm nhất trước Tết âm lịch 2017, để người dân bước đầu ổn định đời sống.
 >> Xử lý các cá nhân vụ Formosa: Bộ trưởng đã hứa rồi thì làm sớm đi!
 >> Tỉnh Quảng Trị đã chi trả hơn 220 tỷ đồng hỗ trợ vụ Formosa


Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về việc môi trường biển đã an toàn, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị công bố biển an toàn, biển sạch toàn diện khi có đủ điều kiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về việc môi trường biển đã an toàn, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị công bố biển an toàn, biển sạch toàn diện khi có đủ điều kiện.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, người dân, các đơn vị, tổ chức liên quan, khẳng định Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản bao quát được các đối tượng bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển. Do vậy, cần tập trung cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hệ thống cơ quan hành chính triển khai nghiêm, đúng, đầy đủ nội dung của Quyết định số 1880/QĐ-TTg; không xem xét, kiến nghị mở rộng phạm vi, đối tượng cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt I cho các đối tượng, chậm nhất trước Tết âm lịch để người dân bước đầu ổn định đời sống. Khi có chỉ đạo của Thủ tướng, trên cơ sở kinh nghiệm triển khai đợt I, khẩn trương triển khai chi trả đợt II đảm bảo người dân nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và UBND 4 tỉnh trên khẩn trương sớm xây dựng bổ sung định mức cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1880/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về việc môi trường biển đã an toàn như chỉ đạo của Thủ tướng và phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị công bố biển an toàn, biển sạch toàn diện khi có đủ điều kiện.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai ngay việc nghiên cứu và đánh giá khoa học về chất lượng hải sản tầng đáy tại vùng biển từ 20 km trở vào của 4 tỉnh miền Trung, đề xuất Thủ tướng Chính phủ thời điểm công bố khi đủ điều kiện.

Đối với đối tượng là cửa hàng ăn uống ven biển thuộc đối tượng của Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình giao Bộ Công thương xác định rõ các tiêu chí, chủ trì đề xuất định mức hỗ trợ, gửi các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 15/1/2017.

Phân loại rõ theo chất lượng hải sản tồn kho

Về xử lý số lượng hàng hải sản tồn kho, đối với lượng hải sản tồn kho không đảm bảo an toàn thực phẩm (bị nhiễm độc) đã được tiêu hủy, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ cho người dân theo đơn giá, định mức, khối lượng đã được phê duyệt.

Đối với lượng hải sản tồn kho đảm bảo an toàn thực phẩm (không nhiễm độc), yêu cầu UBND 4 tỉnh tiến hành phân loại rõ theo chất lượng: loại hải sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để làm thực phẩm cho người và loại hải sản không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện để làm thực phẩm cho người (chỉ có thể dùng vào các mục đích khác như thức ăn chăn nuôi…, hoặc tiêu hủy); thống kê, chốt số lượng của từng loại và chịu trách nhiệm về kết quả thống kê này.

Riêng đối với số lượng phát sinh thêm, yêu cầu tỉnh Quảng Bình có giải trình, chứng minh nguồn gốc cụ thể (hóa đơn chứng từ, ngày tháng, đơn vị cung ứng) với Tổ công tác liên ngành do Bộ Công thương làm tổ trưởng và phải được Bộ Y tế kiểm nghiệm. Trên cơ sở đó Tổ công tác liên ngành báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các sản phẩm là 150 tấn sứa, sản phẩm khô… như báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu cũng phải chứng minh nguồn gốc như trường hợp báo cáo của tỉnh Quảng Bình. Nếu xác thực, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát đối tượng tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg và văn bản hướng dẫn liên quan, trường hợp chưa có định mức đề nghị đề xuất bổ sung định mức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các đề nghị bổ sung này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả công tác triển khai bồi thường, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, về môi trường biển đã an toàn và kết quả xử lý hành chính, công tác giám sát hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa.

TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tòa án, kiểm sát địa phương xử lý các khiếu nại, kiện cáo người dân theo đúng quy định của pháp luật và sẵn sàng phối hợp khi có nhiệm vụ phát sinh.

Thế Kha