Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét (mã số 2631)

Dân trí Tính đến chiều ngày 9/8/2017, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ qua Quỹ Nhân ái với số tiền hơn 527 triệu đồng, ngoài ra hiện vật với giá trị tương đương 1,1 tỷ đồng. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ người dân miền núi phía Bắc bị lũ quét liên tục để bạn đọc tiện theo dõi
 >> Hơn 67 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền núi bị lũ quét
 >> Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gần 1,6 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền núi bị lũ quét
 >> Chung tay giúp đỡ đồng bào miền núi bị lũ quét

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày 07 đến 08/3/2017

8/8/2017

Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

100,000,000

8/8/2017

Trần Thanh Hương (Số 70 Nguyễn Chí Thanh -HN) Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/2017

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

8/8/2017

Phạm Tuấn Anh Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/2017

Phạm Huy Hoàn Ủng hộ Ms 2631

12,000,000

8/8/2017

NGUYEN LUONG PHAN

500,000

8/8/2017

PHAM HUY THAN

500,000

8/8/2017

NGUYEN THI TU MAI

250,000

8/8/2017

VUONG HOANG PHI

200,000

8/8/2017

TRIEU XUAN HIEU

200,000

8/8/2017

CHU XUAN PHUONG

200,000

8/8/2017

TRAN THI DUNG

200,000

8/8/2017

NGUYEN VAN KHANH

350,000

8/8/2017

BUI VAN TAM

200,000

8/8/2017

PHAM VU TOAN

200,000

8/8/2017

BUI THI HANG

200,000

8/8/2017

NGUYEN DINH HUNG

200,000

8/8/2017

LE BAO TRUNG

200,000

8/8/2017

PHAM THI CHAU

500,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG HANH

200,000

8/8/2017

VU THI HONG HANH

200,000

8/8/2017

CAN MANH CUONG

200,000

8/8/2017

TRAN THI HONG HAI

200,000

8/8/2017

NGUYEN THU HANG

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI LAN HUONG

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI HIEN

200,000

8/8/2017

LE THI PHUONG THAO

200,000

8/8/2017

NGUYEN VIET HUNG

300,000

8/8/2017

PHAM PHUC HUNG

200,000

8/8/2017

NGUYEN SY HUNG

200,000

8/8/2017

PHAN HUU NGHI

200,000

8/8/2017

NGUYEN TUAN HOP

200,000

8/8/2017

NGUYEN THE NAM

300,000

8/8/2017

DINH THU HA

200,000

8/8/2017

TA THI NHU QUYNH

300,000

8/8/2017

NGUYEN TIEN NGUYEN

200,000

8/8/2017

NGUYEN QUANG PHONG

200,000

8/8/2017

NGUYEN ANH THE

300,000

8/8/2017

NGUYEN PHUONG NHUNG

200,000

8/8/2017

DUONG BICH DIEP

300,000

8/8/2017

PHAM THI OANH

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI THU HANG

200,000

8/8/2017

DANG THI PHUONG DUNG

200,000

8/8/2017

HA THU TRANG

300,000

8/8/2017

HO BICH NGOC

500,000

8/8/2017

MAI BICH CHAM

200,000

8/8/2017

VU XUAN NGOC

500,000

8/8/2017

TRINH VAN TRONG

500,000

8/8/2017

PHUNG THE KHA

300,000

8/8/2017

NGUYEN VAN DUONG

500,000

8/8/2017

NGUYEN THI VIET HA

200,000

8/8/2017

HA DINH CHUNG

200,000

8/8/2017

LUONG THI MY HA

200,000

8/8/2017

LUU QUY DOAN

300,000

8/8/2017

BUI THAI BA

500,000

8/8/2017

TONG DUC VAN

200,000

8/8/2017

PHAM THI HAI SAM

300,000

8/8/2017

NGUYEN VAN TUYEN

200,000

8/8/2017

NGUYEN NGUYEN

300,000

8/8/2017

PHAM THI HANG

550,000

8/8/2017

CU THI LAN

200,000

8/8/2017

NGO BICH VAN

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI THANH BINH

200,000

8/8/2017

TRAN HUYEN TRANG

500,000

8/8/2017

TRAN THU PHUONG

200,000

8/8/2017

NGUYEN HOANG YEN

300,000

8/8/2017

NGUYEN THUY VAN

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI THU HANG

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI HUONG

500,000

8/8/2017

BUI THI THEN

200,000

8/8/2017

LE THU LAN

300,000

8/8/2017

CHU MANH HAI

500,000

8/8/2017

LE TRINH TRUONG

500,000

8/8/2017

NGUYEN NGOC DIEP

300,000

8/8/2017

TRAN THI LAN

200,000

8/8/2017

NGUYEN ANH TUAN

500,000

8/8/2017

VU THI MINH THUONG

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI QUYNH NGOC

500,000

8/8/2017

PHAM THE QUANG HUY

200,000

8/8/2017

NGO TRUNG VIET

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI NGOC HAN

500,000

8/8/2017

VU ANH DUC

200,000

8/8/2017

NGUYEN DOAN

500,000

8/8/2017

HOANG VAN MANH

500,000

8/8/2017

DOAN THI PHUONG

300,000

8/8/2017

PHAN NGOC QUAN

500,000

8/8/2017

DANG THANH DAT

200,000

8/8/2017

PHUNG HAI LONG

500,000

8/8/2017

VU MINH SON

200,000

8/8/2017

NGO CONG QUANG

500,000

8/8/2017

HOANG THI KIM THOA

300,000

8/8/2017

NGUYEN QUANG TUNG

500,000

8/8/2017

PHAN THI HOAI NAM

200,000

8/8/2017

LE NGUYEN LAN PHUONG

500,000

8/8/2017

TRAN TRUNG KIEN

500,000

8/8/2017

PHAN NGOC THUY

300,000

8/8/2017

HOANG KHAC LINH

500,000

8/8/2017

LE MINH PHUNG

200,000

8/8/2017

TRAN DINH THAO

200,000

8/8/2017

LY THI TOAN THANG

200,000

8/8/2017

HOANG TRONG VU

500,000

8/8/2017

NGUYEN MINH KHANH

300,000

8/8/2017

PHAN PHUOC QUOC

300,000

8/8/2017

VO HONG QUOC BAO

200,000

8/8/2017

TRAN THI BANG CHAU

500,000

8/8/2017

PHAM NGUYEN PHU THO

200,000

8/8/2017

NGUYEN VAN QUANG

200,000

8/8/2017

LUONG TRUNG PHUONG

300,000

8/8/2017

NGO XUAN DUY

300,000

8/8/2017

LA THI NGOC HA

200,000

8/8/2017

NGUYEN DINH HOA

500,000

8/8/2017

NGUYEN NGUYEN LE ANH VI

200,000

8/8/2017

DOAN THI KHANH HIEN

200,000

8/8/2017

TA CONG BINH

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG

200,000

8/8/2017

TON THAT DAI DUONG

300,000

8/8/2017

LE DOAN CONG

200,000

8/8/2017

NGUYEN VIET HAO

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI THUY DIEM

250,000

8/8/2017

PHAN DUY THAO

200,000

8/8/2017

NGUYEN VAN DUNG

250,000

8/8/2017

TRAN DUY TUYEN

500,000

8/8/2017

PHAN CAO CUONG

300,000

8/8/2017

HOANG THI HONG LAM

500,000

8/8/2017

DANG TAI

300,000

8/8/2017

LE DANG DUC

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI THUY

200,000

8/8/2017

HO THI PHUONG

500,000

8/8/2017

PHAM XUAN SINH

250,000

8/8/2017

PHAN HUY THANG

200,000

8/8/2017

PHAM THI TAM

500,000

8/8/2017

HUYNH NHAT HAI

300,000

8/8/2017

NGUYEN HAI HANH

300,000

8/8/2017

CAO XUAN LUONG

300,000

8/8/2017

PHAM THI TRANG

400,000

8/8/2017

THACH VAN THANH

200,000

8/8/2017

LE HOANG TRUNG

400,000

8/8/2017

NGUYEN HUU VINH

350,000

8/8/2017

TRAN QUANG HAI

300,000

8/8/2017

NGUYEN QUYET THANG

200,000

8/8/2017

NGUYEN VU CAM TU

300,000

8/8/2017

NGUYEN ANH HIEN

150,000

8/8/2017

NGUYEN THI MINH NGUYET

150,000

8/8/2017

VUONG THANH HA

400,000

8/8/2017

NGUYEN THE HUNG

500,000

8/8/2017

DAM NGOC QUANG

200,000

8/8/2017

HOANG THI THUY NGOC

300,000

8/8/2017

NGUYEN NGO MINH NHAT

300,000

8/8/2017

PHAM THI DUNG

300,000

8/8/2017

DAO HONG THAM

200,000

8/8/2017

DO BA DOAN

150,000

8/8/2017

TRINH THI LE THU

250,000

8/8/2017

NGUYEN DUC HOANG

300,000

8/8/2017

VU DINH TOAN

400,000

9/8/2017

Lê Thị Thành Minh (Số 22 - Nghách 43/43 Chùa Bộc -HN) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

9/8/2017

Nguyễn Thị Thanh Bình (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/2017

Vũ Hồng Chi (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/2017

Matthew Ellis (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/2017

Ban chấp hành công đoàn (C.ty CP Dụng cụ cơ khí xuất khẩu - Lô 15A -HCN Quang Minh -HN) Ủng hộ Ms 2631 PT32 "20,000,000 đ"

20,000,000

9/8/2017

Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ (Số 6 ngõ 9, hoàng đạo thúy -HN) Tặng 01 tivi + đầu đĩa đã qua sử dụng cho MS2631

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Bắc Miền Trung
từ ngày 07 đến 08/3/2017

8/8/2017

Ông Tất Thắng, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/2017

Cty Cổ phần GaMa miền Trung, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/2017

Ông Nguyễn Văn Đơ, đường Nguyễn Trung Thiên, P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/2017

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Space Hà Tĩnh

5,000,000

8/8/2017

Công ty TNHH Vĩnh Phúc, TP Hà Tĩnh

3,000,000

8/8/2017

Cty TNHH Tôn thép và Vận tải Thủy Mạnh, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/2017

Anh Hà Văn Thành, Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hà Thành, TP Hà Tĩnh

500,000

8/8/2017

Cty Cổ phần An Thịnh, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/2017

Cty TNHH Vạn An, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/2017

Ông Lê Đình Hải, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/2017

Nhà báo Duy Thảo

500,000

8/8/2017

Nhà báo Văn Dũng

500,000

8/8/2017

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

10,000,000

8/8/2017

Trường tiểu học Đông Vệ - Thanh Hóa

2,000,000

8/8/2017

Công ty xăng dầu Thanh Hóa

2,000,000

8/8/2017

Phóng viên Duy Tuyên

500,000

8/8/2017

Phóng viên Nguyễn Thùy

500,000

8/8/2017

Công ty TNHH Thịnh Vương (số 96, đường Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An)

5,000,000

8/8/2017

Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An)

8/8/2017

Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An)

1,000,000

8/8/2017

Thầy Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

1,000,000

8/8/2017

Nhà báo Nguyễn Duy – Phó trưởng VP Đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc Miền Trung

1,000,000

8/8/2017

Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An)

1,000,000

8/8/2017

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An

700,000

8/8/2017

Đoàn Thanh niên Đội CSGT Công an Tp Vinh (Nghệ An)

500,000

8/8/2017

Anh Cường (Tp Vinh, Nghệ An)

500,000

8/8/2017

Đặng Thanh Hòa (PC81 Công an tỉnh Nghệ An)

200,000

8/8/2017

ông Lưu Hoàng Minh, Giám đốc Khách sạn Tường Minh, số 20 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

2,000,000

8/8/2017

ông Phùng Tiến Thành, Giám đốc Nhà hàng và Cafe Amada Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

8/8/2017

Ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Quyền, phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

9/8/2017

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

5,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơ
từ ngày 07 đến 09/3/2017

8/9/2017

Công ty Xổ số Cần Thơ số 29 CMT8, TP Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Công ty CPTM bia Sài Gòn Sông Hậu giúp Ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ tầng 6 số 24,26, đường A1,KDC Hưng Phú I, Hưng Phú- Cái Răng -TP Cần Thơ giúp Ms:2631

5,000,000

8/9/2017

Công ty CP Đầu tư CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hừng Phú I, Cái Răng- TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hưng Phú I, Cái Răng - TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Hòa Bình 105 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Công an TP Cần Thơ số 9A đường Trần Phú- Ninh Kiều- Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Công ty TNHH Đặng Toàn tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

8/9/2017

Lê Ngọc Điệp 31 Ngô Văn Sở, Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

8/9/2017

Trần Y Đồng Công ty TNHH Dược phẩm An

2,000,000

8/9/2017

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

10,000,000

8/9/2017

Bệnh Viện Đa khoa TP Cần Thơ số 4 Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

8/9/2017

Nguyễn Tiền Phong tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

8/9/2017

Một số cán bộ Thành ủy TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

3,000,000

8/9/2017

Dược sĩ Trung tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

8/9/2017

Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

8/9/2017

Sở Y Tế TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

8/9/2017

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ giúp số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2,000,000

8/9/2017

Phan Huy Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp ms: 2631

1,000,000

8/9/2017

Phạm Tâm Phó Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

8/9/2017

Cao Xuân Lương (Sóc Trăng) CTV báo Dân trí giúp Ms: 2631

500,000

8/9/2017

Công ty Bưu chính liên tỉnh Viettel, TTKV4, số 23, CMT8, phường An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 07 đến 08/3/2017

8/7/2017

Đào Thanh Sơn giúp MS 2631

100,000

8/7/2017

Le Thanh Phong giup ms 2631

100,000

8/7/2017

Vợ chồng Nam Ngoan VP giup ms 2631

500,000

8/7/2017

Bạn đọc giúp mã số 2631

300,000

8/7/2017

Hieu Nghĩa giúp ms 2631

10,000

8/7/2017

Bạn đọc giúp ms 2631

500,000

8/7/2017

Leê Ngọc Lan giúp ms 2631

300,000

8/7/2017

Bạn đọc giúp ms 2631

100,000

8/7/2017

Son Nam định giúp ms 2631

100,000

8/7/2017

Bạn đọc giúp ms 2631

500,000

8/7/2017

Nguyễn Huyền Linh Phương giúp ms 2631

300,000

8/7/2017

Nguyễn Thị Minh Hiền giúp ms 2631

100,000

8/8/2017

Tran Thi Thu Ha giup

200,000

8/8/2017

Nguyen Văn Tu

100,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG NGOC

200,000

8/8/2017

CT TNHH DLDV STYLE VIET TRAVEL

500,000

8/8/2017

NGUYEN THI HIEN

500,000

8/8/2017

LE VIET THANG

500,000

8/8/2017

DUONG PHAM MINH TAN

300,000

8/8/2017

NGUYEN CANH PHONG

1,000,000

8/8/2017

BAN DOC

200,000

8/8/2017

DO NGOC TAM

500,000

8/8/2017

BAN DOC

100,000

8/8/2017

NGUYEN THI BIEN

100,000

8/8/2017

TUAN ANH

1,000,000

8/8/2017

DANG THI THANH VAN

300,000

8/8/2017

PHAN DUNG

1,600,000

8/8/2017

TRINH XUAN CHUNG

750,000

8/8/2017

TRAN DUC TRUONG

1,700,000

8/8/2017

VU KHAC HUY

3,000,000

8/8/2017

THANH NGUYEN

2,000,000

8/8/2017

BAN DOC

100,000

8/8/2017

HOANG DUC NHA

300,000

8/8/2017

CONG TY TNHH BAO BI VIET HUNG

100,000,000

8/8/2017

CT TNHH TRAN THANH

50,000,000

8/8/2017

DO KHANH TOAN

3,200,000

8/8/2017

BAN DOC

200,000

8/8/2017

DO VAN CHUNG

500,000

8/8/2017

VINH KHANG

500,000

8/8/2017

NGUYEN DUY THANH

50,000

8/8/2017

BAN DOC

500,000

8/8/2017

NHUNG TIEN GIANG

1,000,000

8/8/2017

HOANG CHI HIEP

500,000

8/8/2017

TINH GIAC

500,000

8/8/2017

BAN DOC

100,000

8/8/2017

BAN DOC

300,000

8/8/2017

TRAN THANH BINH

100,000

8/8/2017

PHAM QUANG DUNG

200,000

8/8/2017

GIA DINH ANH AN

500,000

8/8/2017

BAN DOC

1,000,000

8/8/2017

BAN DOC

200,000

8/8/2017

NGUYEN HAI NAM

200,000

8/8/2017

TRINH THI HUYNH

300,000

8/8/2017

VU DIEP ANH

200,000

8/8/2017

NGUYEN THI HONG HANH

300,000

8/8/2017

BAN DOC

1,000,000

8/8/2017

DO THUY NGA

1,000,000

8/8/2017

DAO VAN DAI

500,000

8/8/2017

NGUYEN NGOC BINH

500,000

8/8/2017

DO THANH TRANG

500,000

8/8/2017

DAO NGAN QUANG

1,000,000

8/8/2017

BAN DOC

300,000

8/8/2017

NGUYEN THI MINH HIEN

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 07 đến 08/3/2017

8/7/2017

TRAN THI THUY HUYEN

300,000

8/7/2017

NGUYEN VAN THIN

100,000

8/7/2017

TRUONG MINH HAI

100,000

8/8/2017

DO KIM LOAN

1,000,000

8/8/2017

TRAN THI PHUONG

100,000

8/8/2017

PHAM THI OANH

1,000,000

8/8/2017

NGUYEN TRUONG GIANG

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank- từ ngày 07 đến 08/3/2017 - Trực tuyến
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank- từ ngày 07 đến 08/3/2017 - Trực tuyến

7/8/2017

Do Anh Thu giup MS 2631

300,000

8/8/2017

Vo Minh Khoi giup MS 2631

200,000

Nguyen Son Tung giup MS 2631

100,000


			Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank- từ ngày 07 đến 08/3/2017

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank- từ ngày 07 đến 08/3/2017

7/8/2017

Sam Linh Huong giup MS 2631

200,000

Nguyen Nam Son giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Ngo T Phuong Chi giup MS 2631

1,000,000

Trinh T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Ban doc tai CN Tay Ha Noi , PGD Hoai Duc giup MS 2631

50,000

Ban doc Dan tri giup MS 2631

500,000

Luu T Hang giup MS 2631

25,000

Hoang Hai Yen giup MS 2631

500,000

Vu T Oanh giup MS 2631

300,000

Duong To Hue giup MS 2631

200,000

Doan T Quy Hoi giup MS 2631

500,000

Nguyen Van Dung giup M S2631

100,000

Tran T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Thang giup MS 2631

400,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 07 đến 08/3/2017

8/8/2017

Hoàng Văn Nhất giúp MS 2631

200,000

Phạm T Thu Thủy giúp MS 2631

200,000

Ngô Thị Hòa giúp MS 2631

200,000

Nguyễn Đình Duy giup MS 2631

1,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV- từ ngày 07 đến 08/3/2017

8/7/2017

Bui T Phuong Li giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 45510000084407 giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 041704060041026 giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Sen giup MS 2631

500,000

8/8/2017

Ban doc TK 21210000071055 giup MS 2631

200,000

Bui Dai Thang giup MS 2631

200,000

Ban doc TK 200014949773741 giup MS 2631

200,000

Nguyen T Minh Thu giup MS 2631

200,000

Hoang Dinh Manh giup MS 2631

900,000

Cty TNHH Luong Bang giup MS 2631

4,000,000

Dau T Ngoc Trang giup MS 2631

300,000

Pham T Quynh Trang giup MS 2631

200,000

Tổng

527,535,000

Mẹ nghèo xin hiến thận cứu con gái bị suy thận mãn

Mẹ nghèo xin hiến thận cứu con gái bị suy thận mãn

(Dân trí) - Để kéo dài sự sống cho con gái, người mẹ nghèo xin hiến thận cứu con. Song, bác sĩ không đồng ý vì tuổi tác người mẹ đã cao chức năng thận lọc bước sang giai đoạn yếu. Trong khi, chi phí 1 ca ghép thận rất tốn kém vượt khả năng của vợ chồng nghèo.