Thứ sáu, 17/02/2012 - 13:28

Đà Nẵng:

Người dân hài lòng bệnh viện tư hơn bệnh viện công

Dân trí Theo kết quả khảo sát độc lập của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế ở bệnh viện tư cao hơn nhiều so với bệnh viện công.

Cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách khảo sát trực tiếp công dân đang sử dụng dịch vụ y tế ở bệnh viện công và bệnh viện tư tại thời điểm tiến hành khảo sát. Ở mỗi bệnh viện, Viện nghiên cứu khảo sát 110-270 khách hàng. Chất lượng dịch vụ y tế được đánh giá thông qua các tiêu chí về thái độ phục vụ của bác sĩ, y tá, cơ sở vật chất của bệnh viện, bộ phận tiếp đón, thời gian chờ đợi, mức thu viện phí.


Biểu đồ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với bệnh viện công và bệnh viện tư

Kết quả cho thấy một sự chênh lệch khá lớn (khoảng 20%) về mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế ở bệnh viện công và bệnh viện tư.
 
Mức độ hài lòng chung của người dân tham gia khám bệnh tại các cơ sở y tế công là 68,5% và ở các cơ sở y tế tư tỷ lệ này là 91,4%.
 
Một điểm đáng lưu ý nữa là ở bệnh viện công, bên cạnh tỷ lệ ý kiến trung lập thì tỷ lệ người dân không hài lòng với dịch vụ y tế vẫn còn khá cao (5,3%). 
 
Về bộ phận đón tiếp của bệnh viện: có 34,55% người dân khám ở bệnh viện công không hài lòng về hoạt động của bộ phận này và tỷ lệ này ở bệnh viện tư là 9,7%.

Về nhân viên y tế tận tình trong công việc và với bệnh nhân: có 73,8% người dân khám bệnh lựa chọn ở bệnh viện công, còn ở bệnh viện tư tỷ lệ này là 96,3%.

Về cơ sở vật chất tại phòng khám: có 58,6% người dân ở bệnh viện công và 70,9% người dân ở bệnh viện tư hài lòng về cơ sở vật chất tại phòng khám.

Khánh Hồng