Thứ ba, 06/12/2011 - 12:09

Thu nhập bình quân của người Việt Nam năm 2011 đạt 1.300 USD

Dân trí Với mức GDP dự kiến đạt 119 tỷ USD, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt mức 1.300, tương đương trên 27 triệu đồng/năm.

Theo con số của Bộ Công thương, năm 2011 nhiều chỉ số vĩ mô của Việt Nam đang tốt lên đáng kể, với tổng GDP ước khoảng 119 tỷ USD. GDP đầu người đạt 1.300 USD/người/năm.
 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 1.300 USD/năm

Mặc dù vẫn nhập siêu khoảng 10 tỷ USD, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong năm 2011 vượt trên 200 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 96 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đứng thứ 5 khu vực ASEAN.

Năm 2011 cũng chứng kiến mức bứt phá mạnh về xuất khẩu của Việt Nam, với mức tăng 32% so với năm 2010. Sự tăng trưởng của xuất khẩu tiếp tục kéo nhập siêu giảm, với xu hướng thấy rõ trong 4 năm trở lại đây (từ 18 tỷ USD năm 2008 còn khoảng 10 tỷ USD trong năm nay).

H.K