Thứ bảy, 24/12/2011 - 02:48

Trả trước 2 tháng lương và trợ cấp Tết cho cán bộ hưu trí

(Dân trí)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cả hai tháng 1 và 2/2012 cùng vào kỳ chi trả tháng 1/2012.


Lương hưu 2 tháng và trợ cấp Tết sẽ được phát sớm cho cán bộ hưu trí. (Ảnh minh họa)

Chính sách này được tính toán  nhằm đảm bảo các đơn vụ trực thuộc tỉnh, thành phố có kế hoạch chủ động trong tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, cán nghỉ hưu sẽ được trả trước 2 tháng lương cùng trợ cấp trước Tết Nguyên đán.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 3 -10/1/2012 (căn cứ theo lịch chi trả của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố) sẽ thực hiện cấp kinh phí chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 1 và tháng 2/2012 về đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kịp thời, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/1/2012. 

P. T