Thứ bảy, 07/08/2010 - 11:26

Quảng Ninh có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân mới

Dân trí Ngày 6/8, HĐND tỉnh Quàng Ninh tổ chức kỳ họp bất thường để biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu chức danh chủ tịch đối với ông Nguyễn Văn Đọc. Trước đó, ông Đọc đã được BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XII bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Đọc, 51 tuổi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011, với 96,36% số phiếu tán thành tại kỳ họp bất thường lần thứ 20 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc (phải) nhận hoa chúc mừng của Ủy viên dự khuyết TƯ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh - ông Vũ Đức Đam. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trước đó, từ đề nghị của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư TƯ Đảng đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Đọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Kết quả, ông Nguyễn Văn Đọc đã được Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy với 100% đại biểu tán thành

Ông Nguyễn Văn Đọc là Cử nhân Lý luận chính trị, Kỹ sư cầu đường. Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông  đã từng nắm giữ các chức vụ Bí thư Thị ủy Uông Bí; Giám đốc Sở Giao thông; Trưởng Ban Tuyên giáo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh uỷ quyền chỉ đạo giải quyết công việc khi Chủ tịch đi công tác vắng.

 

Anh Đô