Thứ sáu, 22/07/2011 - 09:39

Hôm nay Quốc hội đề cử ứng viên Chủ tịch mới

Dân trí Sau khi quyết cơ cấu UB Thường vụ khóa XIII gồm 4 Phó Chủ tịch và 13 chủ nhiệm các UB, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, hôm nay 22/7, QH trao đổi cụ thể về dự kiến các nhân sự này. Danh sách đề cử Chủ tịch QH mới cũng được công bố.

Lãnh đạo nhà nước vào lăng viếng Bác trước giờ khai mạc QH sáng qua (ảnh: Việt Hưng).

Buổi sáng, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thảo luận tiếp về dự kiến số Phó chủ tịch và ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Đầu giờ chiều, UB Thường vụ khóa XII họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn về các nhân sự này. Từ 15h30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng thay mặt UB Thường vụ khóa XII trình bày danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UB Thường vụ mới. Các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để thảo luận về từng vị trí nhân sự cụ thể này sau đó.

Chiều mai, Quốc hội bỏ phiếu bầu 18 thành viên bộ máy thường trực Quốc hội được đề cử và công bố ngay kết quả. Chủ tịch Quốc hội mới sau khi phát biểu nhậm chức sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng điều khiển các phiên họp tiếp theo.

Ngoài Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, trong số 4 Phó Chủ tịch và 13 Chủ nhiệm UB, Chủ tịch Hội đồng dân tộc đương nhiệm của Quốc hội, có 9 người tái cử và 8 vị tiếp tục là đại biểu Quốc hội khóa này. Đó là 3 Phó Chủ tịch: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Son, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước.

P.Thảo