Thứ năm, 03/05/2012 - 08:54

Dựng bản đồ thuyết minh huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Dân trí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt dự án hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Việt Nam. Theo đó, 2 huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được xây dựng bản đồ tỷ lệ 1: 250.000 như một hồ sơ thuyết minh.

Quyết định phê duyệt dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hôm qua, 2/5.

Việc hiện đại hóa bản đồ địa giới hành chính kèm với sơ sở dữ liệu số nhằm thực hiện Hiến pháp năm 1992 về phân chia các đơn vị hành chính của nước ta để xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển. Hệ thống bản đồ đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia.
 
 
Dựng bản đồ thuyết minh huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Thị trấn Trường Sa trong huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu xây dựng Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

Quá trình thực hiện đề án cũng giúp xác định rõ phạm vi quản lý theo địa giới hành chính các cấp đối với các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm… trên vùng biển Việt Nam.

Trong các sản phẩm của Dự án có Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã tỷ lệ 1:2.000, 1: 5.000 và tỷ lệ 1: 10.0000 theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới, địa danh hành chính các cấp in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hành chính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, tỷ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 và 1: 50.000 theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới, địa danh hành chính các cấp, mốc địa giới, in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hành chính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Riêng huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa sử dụng bản đồ tỷ lệ 1: 250.000 như là hồ sơ thuyết minh. Việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Việc xác định phạm vi theo địa giới hành chính đối với các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm… trên vùng biển được tính bắt đầu từ điểm phân định địa giới hành chính trên đất liền theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập tại đường mép nước trên bản đồ đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Đường địa giới hành chính được thể hiện bằng hệ thống các điểm tọa độ nối liền với nhau từ điểm đầu đến điểm cuối tạo thành đường ranh giới hành chính khép kín trên bản đồ, có thể cắm mốc địa giới tại những khu vực cần thiết.

Bộ bản đồ địa giới hành chính các cấp được thể hiện đầy đủ đường địa giới hành chính các cấp, mốc địa giới, đường biên giới quốc gia (nếu có) trên nền bản đồ địa hình Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 dạng dữ liệu số phục vụ cho quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng.

Các sản phẩm về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính dạng số được đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ dạng Raster.

Dự án triển khai thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian 4 năm kể từ ngày 2/5/2012.

P.Thảo