Thứ bảy, 02/03/2013 - 14:25

Dính sai phạm, 9 công ty và 28 kiểm toán viên bị kỷ luật

Dân trí Do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2012, 2011, 2010... hàng loạt công ty và kiểm toán viên đã bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Các sai phạm liên quan đến chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.
Các sai phạm liên quan đến chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.

Theo nguồn tin từ Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Chủ tịch VACPA mới đây đã ký quyết định xử lý kỷ luật khiển trách/cảnh cáo các hội viên có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2012.

Theo đó, diện bị cảnh cáo có 1 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/hội viên; diện bị khiển trách có 8 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/hội viên.

Nguyên nhân do các cá nhân, tổ chức này chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2012, 2011, 2010... 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam yêu cầu các công ty kiểm toán và kiểm toán viên/hội viên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tích cực trau dồi chuyên môn nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo cho kiểm toán viên và nhân viên chuyên môn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán, quy định đạo đức nghề nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan và Điều lệ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, tránh lặp lại các sai phạm tương tự trong tương lai. 

Cùng ngày, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cũng đã có công văn báo cáo Bộ Tài chính về nội dung các sai phạm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật các hội viên có sai phạm phát hiện trong cuộc kiểm tra chất lượng kiểm toán năm 2012.

Trước đó, vào ngày 9/1/2013, Hội đồng thẩm định chất lượng kiểm toán của VACPA đã họp để xem xét các sai phạm phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, kiến nghị Bộ Tài chính hình thức xử lý kỷ luật đối với các kiểm toán viên và công ty kiểm toán.

Danh sách 8 công ty bị kỷ luật khiển trách bao gồm Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel; Công ty TNHH Kiểm toán Mekong NAG (nay là Công ty TNHH Kiểm toán quốc gia VIA); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội (Hanco); Công ty TNHH Kiểm toán Vạn An - MAAC; Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (AC Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân; Công ty TNHH Kiểm toán S&S và Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung. 

Một công ty kiểm toán bị kỷ luật cảnh cáo là Công ty TNHH Kiểm toán BHP.

Bích Diệp