Thứ sáu, 13/04/2012 - 18:20

Đề cao chuyên môn, nghiệp vụ trong thi tuyển viên chức

Dân trí Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quy định cụ thể việc thi tuyển viên chức có 4 môn, trong đó chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là môn quyết định để “lọc” người trúng tuyển.

Nghị định quy định: người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.
 
Đề cao chuyên môn, nghiệp vụ trong thi tuyển viên chức
Thi tuyển viên chức trước đây chung đề, chung môn cho mọi vị trí công việc khác nhau.

Trong đó, thi kiến thức chung gồm thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. Môn thi này được tính hệ số 1.

Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Phần thi viết hoặc trắc nghiệm tính hệ số 1 và phần thi thực hành tính hệ số 2.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

Môn ngoại ngữ, thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100. Người trúng tuyển lấy theo thứ tự kết quả thi từ cao xuống thấp

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các đủ các bài thi quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

Trường hợp điểm thi chuyên môn nghiệp vụ cũng bằng nhau và vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Việc xét tuyển viên chức quy định dựa trên kết quả học tập và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính hệ số 2.

Xét tuyển đặc cách áp dụng với trường hợp người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ ở trong và ngoài nước (chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ trường hợp vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển yêu cầu trình độ thạc sỹ, tiến sỹ); người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao…

Viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý trong thời hạn 5 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ 1/6/2012.

P.Thảo